eKMAIR

Навчальні матеріали та презентації

Навчальні матеріали та презентації

 

Останні додані

 • Posudin, Yuriy (2003)
  Наведено основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики. Розглянуто фізичні процеси та механізми, шо складають основу життєдіяльності живих організмів і, зокрема - сільськогосподарських тварин. Викладено ...
 • Posudin, Yuriy (2013-07-15)
  у презентації представлено різні аспекти етики взаємовідносин студентів та викладачів у вищому навчальному закладі, окреслено негативні значення плагіату як сучасного прояву неетичної поведінки студентів.
 • Posudin, Yuriy (2013-04-26)
  З ініціативи ректора Національного університету України академіка Д. О. Мельничука, яка знайшла підтримку в Міністерстві освіти і науки України, з вересня 2003 р. упроваджено читання лекцій англійською мовою для ...
 • Posudin, Yuriy (2012-11-27)
  Основною метою навчальної дисципліни "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" є ознайомлення студентів природничих спеціальностей з оцінюванням абіотичних та біотичних факторів середовища та їх впливу на ...
 • Posudin, Yuriy (2003)
  Наведено відомості про сучасні методи та прилади, що застосову­ються для контролю навколишнього середовища. Розглянуто основні характеристики компонентів біосфери, абіотичні й біотичні фактори середовиша, зокрема ті, що ...
 • Posudin, Yuriy (2009)
  Основною метою підручника "Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища" є ознайомлення студентів з фізичним оточенням живих організмів; вивчення впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатності ...
 • Posudin, Yuriy (2006)
  Ця книга знайомить студентів і фахівців сільського господарства та харчової промисловості з основами оптичної спектроскопії, сучасними спектроскопічними приладами, перевагами практичного застосування спектроскопічних методів ...
 • Posudin, Yuriy (2012-11-27)
  Наведені основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики для студентів сільськогосподарських, лісогосподарських, екологічних, ветеринарних та інших спеціальностей, для яких фізика не є домінуючою дисципліною, ...
 • Posudin, Yuriy (2008)
  Наведені основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики для студентів сільськогосподарських, лісогосподарських, екологічних, ветеринарних та інших спеціальностей, для яких фізика не є домінуючою дисципліною, ...
 • Posudin, Yuriy (2005)
  Основна мета навчального посібника - ознайомити студентів сільськогосподарських та харчових спеціальностей із сучасними фізичними методами неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських та харчових продуктів, ...
 • Posudin, Yuriy (2000)
  В основу підручника покладено лекції, які автор читав 1996 p. y Сполучених Штатах як Фулбрайтівський сти­пендіат. Основною метою підручника є ознайомлення сту­дентів природничих (екологічних, біологічних, сільськогосподарських, ...
 • Posudin, Yuriy (2004)
  В основу підручника покладено концепцію явищ переносу - необоротних процесів, важливих з точки зору життєдіяльності рослини, внаслідок яких у рослині відбувається просторовий перенос маси, енергії, імпульсу, електричного ...
 • Tarasova, Olena (2012)
  This course is an introduction to conservation, the applied and multidisciplinary science of maintaining the earth biodiversity. The course covers: 1. foundations of conservation science, 2. the meaning and value of ...
 • Posudin, Yuriy (2012-06-05)
  25 презентацій лекцій з дисципліни “Моніторинг довкілля з основами метрології”, проф. Юрій Іванович Посудін.
 • Уайт, Едвард P.; Дезілец, Брайан; Маслюківська, Олена; Шевчук, Юлія (ТОВ "Діалог", 2009-09)
  Метою посібника з питань публічно-приватних партнерств є надання основним зацікавленим сторонам в Україні практичних рекомендацій щодо того, яким чином організовувати дієві та успішні публічно-приватні партнерства ППП.
 • Маслюківська, Олена; Вишенська, Ірина; Підліснюк, Валентина; Кириленко, Віктор; Рудик, Ігор (Видавництво СПД «Ковальчук», 2005)
  Путівник містить відомості з історії становлення сталого розвитку суспільства та розкриває роль освіти, надає опис міжнародних та українських законодавчих актів з проблем освіти для сталого розвитку. У виданні відображено ...