Проблеми активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Тернавська, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено цілеспрямованому використанню методів, прийомів і способів акти­візації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Застосування діалогічних методів навчання,форм самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, широке застосування ігрових технологій навчання створюють сприятливі умови для розвитку навчально-пізнавального інтересу, формування мотивів і мотивації учіння.
Description
The article is dedicated to the purposeful usage of the methods and ways of activization of scientifically cognitive student's activity, the dialogical methods of teaching, the forms of their individual work on the study material, the wide potential usage of role play teaching technologies create proper conditions for the development of scientifically cognitive interest, the formation of study motives and motivation.
Keywords
пізнавальна активність, пізнавальна діяльність, діалогічний метод навчання
Citation
Тернавська Т. А. Проблеми активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ / Т. А. Тернавська // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 59 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 36-42.