Проблеми створення конкурентного середовища в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Борисенко, Зоя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядаються проблеми недосконалості законодавчої бази здійснення конкурентної політики, зокрема, кризові явища у житлово-комунальній та інвестиційній сферах, процес демоно- полізації окремих галузей економіки. Наводиться комплекс державних заходів, спрямованих на попередж:ення та припинення порушень конкурентного законодавства, створення оптимальних умов функціонування суспільного виробництва: підвищення ефективності контролю за про- цесами економічної концентрації, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, усунення антиконкурентних дій органів влади.
Description
The problems of the legislative basis imperfection carrying out in competitive policy is considered as well as government steps towards competitive legislation infringement prevention and discontinuance and optimal conditions for social production. In particular these are crisis occurrence in housing and investments fields, continuation of separate spheres of national economy demonopolization, increasing of control efficiency for the process of economic concentration, procurement of the small - seized and medium-sized entrepreneurship development, elimination of the antimonopoly authorities actions.
Keywords
конкурентна політика, економіка, демонополізація, підприємства, конкурентне середовище, competitive environment, national economy demonopolization
Citation
Борисенко Зоя Миколаївна. Проблеми створення конкурентного середовища в Україні / З. М. Борисенко. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 68 : Економічні науки. - С. 6-12.