Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Бажал, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Інноваційно-технологічна структура і відповідна динаміка експортної продукції є сьогодні одним з головних об’єктів стратегічного аналізу при діагностуванні конкурентоспроможності та перспектив розвитку країни. Це пов’язано з двома обставинами: визнанням вирішальної ролі технологічних інновацій серед факторів довгострокового економічного розвитку та високим рівнем глобалізації світового господарства. Поєднання цих двох явищ призвело до того, що інноваційний розвиток певної країни не може відбуватися відокремлено від світових ринків інноваційної продукції, бо міжнародна конкуренція поширилася вже майже на всі внутрішні ринки і, у випадку успіху в цих змаганнях, національний інноваційний продукт отримує дуже вигідну перспективу реалізації вже в масштабах світового ринку.
Description
Keywords
економіка, інновації
Citation
Бажал Ю. М. Інноваційно-технологічна динаміка українського експорту та антикризова перспектива / Ю.М. Бажал //Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /[Л.І.Федулова, Ю.М.Бажал, І.А.Шовкун та ін.] ; за ред.. Л.І.Федулової, Г.О.Андрощука ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. - С. 144-155.