Інноваційний вектор формування людського потенціалу України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Петрова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена виявленню ключових проблем людського потенціалу України з урахуванням перспектив інноваційного розвитку економіки. На основі дослідження тенденцій формування ринку інноваційної праці та ринку освітніх послуг обґрунтовано напрями подальшого розвитку людського потенціалу на засадах компетентнісного підходу.
The article is devoted to the reveal of the key problems of Ukrainian human potential taking into consideration prospective of the innovative development of economy. Based on the research of the trends shaping the market of innovative labour and market of educational services directions of further development of the human potential were substantiated on competencebased approach.
Description
Keywords
ринок освітніх послуг, ринок інноваційної праці, компетенції, людський потенціал, market of educational services, market of innovative labour, competence, human potential
Citation
Петрова Ірина. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України / Ірина Петрова // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ). - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 210-208