eKMAIR

Моделі репрезентації знань і структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітарних баз знань

Show simple item record

dc.contributor.author Штерн, І.
dc.date.accessioned 2016-12-05T20:34:12Z
dc.date.available 2016-12-05T20:34:12Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Штерн І. Б. Моделі репрезентації знань і структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітарних баз знань / І. Б. Штерн // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Комп'ютерні науки. - С. 14-19. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9954
dc.description.abstract Сучасне гуманітарне знання відзначається, в певному розумінні, аномальною структурою та непередбачуваною динамікою. Це спонукає до пошуку нових підходів у проектуванні інфраструктури великомасштабних баз знань (БЗ) з гуманітарних дисциплін, призначених для ефективного впровадження у глобальні світові інформаційні мережі (електронні бібліотеки, віртуальні університети, системи дистанційного навчання). У статті обгрунтовано гіпотезу про те, що одним з таких універсальних засобів репрезентації гуманітарних царин в БЗ є глобальна енциклопедична організація знаннєвого простору. Визначено та систематизовано нестандартні енциклопедичні моделі, притаманні саме гуманітарній сфері (на відміну від дисциплін, що вивчають "фізичний світ"). Вони розглядаються як можливі прототипні конфігурації для адекватної репрезентації базових знань та відтворення інфраструктури гуманітарних предметних галузей при проектуванні великомасштабних повнотекстових БЗ. Дослідження фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України (Проект 7.4/79). Автор користується нагодою висло¬ вити найщирішу подяку цій установі за підтримку даного наукового напряму. uk_UA
dc.description.abstract The structure and dynamics of modern humanities is principally anomalistic and in a sense paradoxical. That is why a very special approach to designing the large scale humanities knowledge bases (KB) is required to provide thier successful introduction into the global worldwide information networks (electronic libraries, virtual universities, distant education etc.). The most appropriate universal tool for presentation of humanities areas in the KB of the kind is suggested as the global encyclopeadic organization of knowledge space. The non-standard encyclopeadic patterns inherent exclusively in humanities in opposite to ones inherent in the "physical world" are discovered and systematized. They are designed as the prototypical configurations for the adequate representation of the infrastructure of the basic knowledge of humanities in the large scale full-text KB. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject інформаційний простір uk_UA
dc.subject гуманітарні дисципліни uk_UA
dc.subject прототипна конфігурація uk_UA
dc.subject структурування uk_UA
dc.title Моделі репрезентації знань і структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітарних баз знань uk_UA
dc.title.alternative Prototypical Models of Knowledge Representation and Infrastructure of Modern Humanities for Designing the Large Scale Knowledge Bases of the Humanities en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Комп'ютерні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics