eKMAIR

Socio-Legal Functions of Commercial Contracts

Show simple item record

dc.contributor.author Kyselova, Tatiana
dc.date.accessioned 2016-11-22T12:23:25Z
dc.date.available 2016-11-22T12:23:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kyselova Tetiana. Socio-Legal Functions of Commercial Contracts / T. Kyselova // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 120-124. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9854
dc.description.abstract У статті розглянуто соціоправовий підхід до досліджень правових відносин, пов’язаних з укладанням та виконанням господарських договорів. На основі аналізу наукових праць різних дисциплін, включаючи право, економіку та менеджмент, авторка обґрунтовує необхідність вивчення різноманітних функцій договорів, як-от побудова довіри, налагодження комунікації або втілення ритуалу. Розуміння таких «неюридичних» функцій договорів у широкому соціополітичному контексті конкретного суспільства надає повнішу картину їхньої ролі в бізнесі. Проаналізовано функції господарського договору з точки зору соціоправового підходу до досліджень правових явищ. З огляду на те, що формальний письмовий договір відображає тільки невелику частину відносин між сторонами, яка, крім того, не завжди точно віддзеркалює реальні відносини, соціоправовий підхід до дослідження господарських договорів розширює поняття договору до поняття договірних відносин. Цей підхід розглядає письмовий договір і правовідносини, які він регулює, в сукупності. Крім того, договірні відносини аналізуються в широкому соціальному, політичному та організаційному контексті суспільства, що надає можливість знайти більш глибинні пояснення причин порушення договірних зобов’язань на системному рівні. Розширення фокусу від формального договору до реальних, подеколи неформальних, відносин між сторонами дає змогу зрозуміти різноманітні функції договорів. На підставі аналізу праць зарубіжних учених з права, економіки та менеджменту, окрім традиційних функцій договору, авторка виділяє такі функції, як побудова довіри між контрагентами, встановлення каналу для комунікації, економічне планування, рутинні менеджерські практики, втілення символічного ритуалу тощо. Навіть якщо для досліджень договорів у такому розширеному розумінні потрібно набагато більше зусиль, ніж для традиційного правового аналізу, ці зусилля недаремні, оскільки вони сприяють кращому розумінню комплексної реальності. en
dc.description.abstract The paper contrasts socio-legal research of commercial contractual relationships to conventional legal analysis of contracts. It reviews the works of scholars in various disciplines including law, economics, and management, and suggests that the most fruitful way to understand the actual role of contracts in business is to analyze their socio-legal functions, such as trust-building, communication channelling or symbolic ritual, within a wider socio-political context of this society. en
dc.language.iso en uk
dc.subject commercial contracts en
dc.subject socio-legal research en
dc.subject law and society approach en
dc.subject господарські договори uk
dc.subject соціоправові дослідження uk
dc.subject право і суспільство uk
dc.title Socio-Legal Functions of Commercial Contracts en
dc.title.alternative Соціоправові функції господарських договорів uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier en
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics