eKMAIR

Protection by Regulatory Standards : an Example with Forced Exit

Show simple item record

dc.contributor.author Herguera, Ińigo
dc.contributor.author Lutz, Stefan H.
dc.date.accessioned 2016-11-04T19:10:36Z
dc.date.available 2016-11-04T19:10:36Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Herguera Ińigo. Protection by Regulatory Standarts: an Example with Forced Exit / Ińigo Herguera, Stefan H. Lutz // Наукові записки НаУКМА. - 2001. - Т. 19 : Економічні науки. - С. 18-23. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9683
dc.description.abstract The recent extensive study of vertical product differentiation models has allowed for the analysis of international trade issues in the presence of country asymmetries in terms of product qualities, technology, costs, market size and income. In the presence of such asymmetries, national industries will either be market leaders or be lagging behind in the international market place in terms of their product qualities. The resulting asymmetry in profits creates powerful incentives for lagging industries as well as their national governments to reverse this situation to their advantage, i. e. to promote leadership in terms of product qualities. This note presents an example where a minimum quality standard facilitates increased product quality by the domestic firm as well as exit of the foreign firm. en
dc.description.abstract Останнє деталізоване дослідження моделей вертикальної диференціації продукції дало змогу провести аналіз питань міжнародної торгівлі за умов наявності асимерії країн у якості продукції, технологи, цін, розмірів ринку та продуктів. За наявності подібної асиметрії національні індустрії будуть або ринковими лідерами, або ж пастимуть задніх на міжнародному ринку через якість своєї продукції. Реальна асиметрія прибутків створює потужний стимул для відсталих індустрій, а також дає можливість місцевій владі використати цю ситуацію на свою користь, наприклад,сприяти лідерству з якості продукції. Це ситуація, за якої мінімальні стандарти якості полегшують підвищення якості продукції місцевими фірмами, а також витіснення іноземних фірм.
dc.language.iso en uk
dc.subject protection en
dc.subject Regulatory Standarts en
dc.subject Forced Exit en
dc.title Protection by Regulatory Standards : an Example with Forced Exit en
dc.title.alternative Протекціонізм шляхом регулювання: приклад вимушеного виходу uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier en
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Економічні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics