eKMAIR

Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України

Show simple item record

dc.contributor.author Оксамитна, Світлана
dc.date.accessioned 2016-11-03T22:56:03Z
dc.date.available 2016-11-03T22:56:03Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Оксамитна Світлана Миколаївна. Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України / С. М. Оксамитна // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2006. - Т. 58. - С. 58-65. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9645
dc.description Basing on the representative sociological data the author compares intergenerational educational mobility among three age cohorts of the adults of 23-73 years old. The empirical data are evidence of the educational inequality extending among people of different social origins and cohorts. The educational levels continue to polarize during the post-soviet period. The exchange social mobility among different social strata becomes slower. en
dc.description.abstract Ґрунтуючись на репрезентативних соціологічних даних авторка порівнює тенденції між- поколінної освітньоїмобільності серед представників трьох вікових когорт дорослого населення України віком від 23 до 73 років. Емпіричні дані свідчать про поглиблення освітньої нерівності серед вихідців з різного соціального середовища та різних поколінь. У пострадянський період існування українського суспільства відбувається поглиблення процесу поляризації рівнів освіти, збільшення кількості індивідів на полюсах освітньої ієрархії (неповна середня та вища освіта). Спостерігається поступове уповільнення обмінної (циркулюючої) освітньої мобільності між вихідцями з різних соціальних прошарків, що в перспективі може мати негативні наслідки для суспільства, перетворення освітньої, а через неї і соціальної нерівності на спадкову. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject вікова когорта uk
dc.subject доросле населення uk
dc.subject освітня нерівність uk
dc.subject соціальне середовище uk
dc.title Міжгенераційна освітня мобільність у розрізі трьох вікових когорт населення сучасної України uk
dc.title.alternative Intergenerational Educational Mobility Across Three Age Cohorts of the Modern Ukrainian Population en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics