eKMAIR

Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова

Show simple item record

dc.contributor.author Калантарова, Олена uk
dc.contributor.author Король, Денис uk
dc.date.accessioned 2016-08-29T12:48:12Z
dc.date.available 2016-08-29T12:48:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Калантарова Олена Ювеналіївна. Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова / Калантарова О. Ю., Король Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 179 : Теорія та історія культури. - С. 68-75. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9373
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемам трансідеологічної та цивілізаційної взаємодії на теренах Центральної Азії етнокультурних ареалів стародавніх Персії, Індії та Тибету. Об’єктом культурологічного аналізу є праці радянського тибетолога Б. І. Кузнєцова. Основна лінія аналізу торкається проблеми традиційної тибетської релігії бон, що від початку виступала антагоністом буддизму. Б. І. Кузнєцов наполягає, що народні шаманські практики бон є другорядним шаром на тлі основної ідеологічної метасистеми, якою дослідник вважає іранський маздаїзм, реформований пророком Мітрою, відомим у бонській текстології як Мура або Шенраб. Цей східний мітраїзм, своєю чергою, був у певній опозиції до ортодоксального зороастризму і водночас споріднений із мітраїзмом Риму. У статті акцентовано увагу на традиційній календарності та астрософії зазначених етно-культурних регіонів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject цивілізаційні трансформації uk
dc.subject культурний синкретизм uk
dc.subject Центральна Азія uk
dc.subject маздаїзм uk
dc.subject бон uk
dc.subject східна астрософія uk
dc.subject Броніслав Кузнєцов. uk
dc.title Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова uk
dc.title.alternative Civilization and Ideological Transformations in Central Asia. Attempt of the Cultural Analysis of the Works of B. I. Kuznetsoff en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 179 : Теорія та історія культури. - С. 68-75. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics