eKMAIR

Pandiscourse of the Internet

Show simple item record

dc.contributor.author Zernetsky, Pavlo
dc.date.accessioned 2016-08-23T13:24:46Z
dc.date.available 2016-08-23T13:24:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zernetsky P. Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky. // Магістеріум. - 2016. - Вип. 62 : Мовознавчі студії. - С. 32-34. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9319
dc.description.abstract Quantitatively and qualitatively new phenomenon of global integrative mental speech activity of the participants of all the discourses in the Internet that is provided by them and is implemented by them can be analyzed as the pandiscourse of the Internet. en
dc.description.abstract Глобальне інтернет-середовище розвивається «зі швидкістю думки» та надає інтернет-спільноті нові можливості спілкування. Зважаючи на те, що кількість інтернет-користувачів у світовій мережі постійно збільшується, можна стверджувати, що людство в цілому все більше занурюється в інформаційно-комунікаційні глибини. Однак зростання Інтернету та його глобальна роль визначається не лише механічним збільшенням його хард- та софтвера та кількістю користувачів. Спостерігається якісно та кількісно нове явище глобальної всеосяжної мовленнєво-мисленнєвої діяльності учасників дискурсу Інтернету, що забезпечують його та ним користуються, яке можна назвати глобальним пандискурсом. Саме тому, що Інтернет не лише розвивається «зі швидкістю думки» та передає думки з електронною швидкістю, він наповнюється мовленнєво-мисленнєвим змістом зі швидкістю думки його учасників та зростає в досі невідоме в історії людства явище природно-штучного супермозку, що активно функціонує, у сукупну глобальну мовленнєво-мисленнєву діяльність його учасників зі створення гіпертексту, яку можна в цілому описати поняттям «пандискурс Інтернету». Головною особливістю пандискурсу Інтернету є його самовідтворення як відкритої системи внаслідок ініціальної та підтримувальної активності її елементів – від аутентичних, притаманних власне Інтернету (учасників соціальних мереж, блогерів, юзерів чатів тощо), до комунікативно-традиційних, модифікованих тією чи іншою мірою особливостями Інтернету (електронні варіанти преси з майданчиками для відгуків, розміщення політичних документів та опитувань редакції щодо них, інтернет-публікації парламентських дебатів з елементами редагування тощо). Висока активність мовленнєво-мисленнєвої діяльності учасників пандискурсу Інтернету базується на їхніх чітких намірах (інтенціях) комунікувати. Наміри можуть відрізнятися, наприклад, від безпосередніх – тих, що виникають у межах спеціально створених типів комунікації в Інтернеті та максимально стимулюють спілкування (соціальні мережі), до відкладених у часі відгуків у вигляді наукових праць на розміщену в Інтернеті відповідну літературу. Подальший розвиток такого складного інтегративного та багатоманітного об’єкта, як пандискурс Інтернету, може надати якісно нову картину розуміння цієї інформаційної супермагістралі людства. en
dc.language.iso en uk
dc.subject pandiscourse en
dc.subject Internet en
dc.subject semantic en
dc.subject sigmatic en
dc.subject pragmatic en
dc.subject syntactic parameters en
dc.subject пандискурс uk
dc.subject Інтернет uk
dc.subject семантичні, сигматичні, прагматичні, синтактичні параметри uk
dc.title Pandiscourse of the Internet en
dc.title.alternative Пандискурс інтернету uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier en
dc.relation.source Магістеріум: Мовознавчі студії uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics