eKMAIR

Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності

Show simple item record

dc.contributor.author Прімєрова, Олена
dc.contributor.author Васильчик, А.
dc.date.accessioned 2016-05-31T10:25:42Z
dc.date.available 2016-05-31T10:25:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Прімєрова Олена Костянтинівна. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності / Прімєрова О. К., Васильчик А. В. // Молодий вчений : науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 154-160. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9099
dc.description The purpose of the research was to study the views of leading economists on the relationship of economic development and gender equality indicators. The basis of the research was the scientific achievements of modern economic theory and sociology, scientific achievements of foreign scientists concerning gender aspects of economic development. Conducted own research also confirmed the link between economic development and gender equality in the country. With the help of the econometric analysis the statistics of the World Bank and the annual report of the World Economic Forum were analyzed. Based on the results of the research the necessity of gender equality for sustainable development in Ukraine was proved en
dc.description.abstract Метою дослідження стало вивчення поглядів провідних економістів на взаємозв'язок економічного розвитку і показників гендерної рівності. Основою дослідження стали наукові напрацювання сучасної економічної теорії та соціології, наукові досягнення зарубіжних вчених, що стосуються гендерних аспектів економічного розвитку. Також було проведено власне дослідження, яке підтвердило наявність зв'язку між економічним розвитком і гендерною рівністю в країні. За допомогою методів економетричного аналізу було проаналізовано статистичні дані Світового Банку та щорічних звітів Всесвітнього економічного форуму. На основі отриманих результатів було обґрунтовано необхідність досягнення гендерної рівності задля забезпечення сталого розвитку в Україні. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject гендерна рівність uk
dc.subject економічний розвиток uk
dc.subject ґендерний розподіл праці uk
dc.subject економічний добробут uk
dc.subject економетричний аналіз uk
dc.subject gender equality en
dc.subject economic development en
dc.subject gender division of labor en
dc.subject economic prosperity en
dc.subject econometric analysis en
dc.title Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності uk
dc.title.alternative The oretical and methodological approaches to the assessment of the relationship between economic development and indices of gender equality en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Молодий вчений: науковий журнал uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics