eKMAIR

Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі

Show simple item record

dc.contributor.author Лук’яненко, Ірина
dc.contributor.author Жук, Василь
dc.date.accessioned 2016-05-26T15:02:12Z
dc.date.available 2016-05-26T15:02:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Лук'яненко Ірина Григорівна. Аналіз часових рядів. Частина перша : Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. : практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - 187 с. : іл. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9085
dc.description.abstract Посібник містить детальні інструкції для самостійної побудови ARIMA, ARCH/GARCH моделей за допомогою пакета E.Views 6.0. Оскільки методо- логія та алгоритми побудови цих моделей стандартні, посібник можна ви- користовувати і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм. Важливою складовою посібника є додатковий матеріал. У розділі «До- датки» зібрана інформація щодо особливостей застосування критеріїв про- гнозної якості у випадку моделювання фінансових часових рядів, програми автоматичної реалізації процедури Хенона–Рісанена тощо. Всі етапи побу- дови ARIMA, ARCH/GARCH моделей та прогнозування за ними проілю- стровані рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми додано ситуа- тивні вправи з розв’язками та завдання для самостійного виконання, а також пам’ятки зі стислим описом певних теоретичних положень або не- обхідних формул. Наведено список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бака- лаврату та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців – усіх, хто прагне оволодіти навичками побудови ARIMA й ARCH/GARCH моделей та зрозуміти особливості їх застосування для прогнозу на практиці. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject посібник uk
dc.subject E.Views 6.0 uk
dc.subject часові ряди uk
dc.title Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі uk
dc.type Book uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.organisation Національний університет "Києво-Могилянська академія" uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics