eKMAIR

Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії

Show simple item record

dc.contributor.author Чекман, І.
dc.contributor.author Французова, С.
dc.contributor.author Горчакова, Н.
dc.contributor.author Антоненко, Л.
dc.contributor.author Ткаченко, О.
dc.contributor.author Олійник, С.
dc.contributor.author Ніженковська, І.
dc.date.accessioned 2016-04-19T14:20:45Z
dc.date.available 2016-04-19T14:20:45Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемо-динаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії / І. С. Чекман, С. Б. Французова, Н. О. Горчакова, Л. І. Антоненко, О. П. Ткаченко, С. А. Олійник, І. В. Ніженковська // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Біологія та екологія. - С. 87-90. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8902
dc.description.abstract Порівнювали вплив нового неглікозидного кардіотоніка з кардіопротекторними властивостями суфану при сублінгвальному та внутрішньовенному введенні в дозі 50мг/кг на кардіогемодина-міку інтактних кролів та кролів з гемічною гіпоксією. Встановлено, що в обох випадках препарат викликає помірну активацію скорочувальної активності міокарду як у інтактних кролів, так і з гемічною гіпоксією. В умовах гемічної гіпоксії суфан покращує показники гемодинаміки, не порушує ритму серцевих скорочень, вибірково поліпшує розслаблення міокардіальних волокон. Зіставлення дії суфану при внутрішньовенному та сублінгвальному введеннях свідчить про ідентичність ефекту як за силою прояву, так за часом виникнення. Отримані дані доводять перспективність суб-лінгвального застосування суфану для корекції кардіогемодинамічних порушень при гіпоксичних станах. uk
dc.description.abstract The influence of new non-glycoside cardiotonic drug suphan with cardioprotective properties suphan at intravenous and sublingual ways of using (50 mg/kg) on cardiohaemodynamics in normal rabbits and rabbits with haematic hypoxy was studied. It was established that in both ways of introduction suphan made in normal rabbits and in rabbits with haematic hypoxy some activation of contractive function of myocardium. In hypoxic condition suphan made haemodynamics parameters better, made no disturbances of heart contraction rhytmes. The action of suphan is so long. The action of suphan at intravenous and sublingual using is equal. The received datas ta lk s a b o u t p e rsp e c tiv ity o f su p h an su b lin g u al using fo r c o rre c tio n o f cardiohaemodynamics disturbances at hypoxic conditions. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject Вплив суфану uk
dc.subject Сублінгвінальне введення uk
dc.subject гемічна гіпоксія uk
dc.subject досліди на кролях uk
dc.title Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії uk
dc.title.alternative The influence of suphan at sublingual way of using on cardiohaemodynamics Of intact rabbits and rabbits with haematic hypoxy uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 87-90. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics