eKMAIR

Спрощена модель селективного фільтру калієвого іонного каналу, що базується на структурних даних

Show simple item record

dc.contributor.author Єсилевський, С.
dc.contributor.author Харк'янен, В.
dc.date.accessioned 2016-03-03T19:54:49Z
dc.date.available 2016-03-03T19:54:49Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Yesylevskyi S. O., Kharkyanen V. M. Simplified structure-based model of the potassium channel selectivity filter / S. O. Yesylevskyi, V. M Kharkyanen // Наукові записки НаУКМА. - 2002. - Т. 20: Фізико-математичні науки. - С. 47-53. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8592
dc.description.abstract Recent x-ray structures of bacterial Kcsa K+ channel revolutionized the ion channel science. A widely used theoretical model, based on the conception of discrete binding sites in the channel, appears to be inconsistent with the structural data. We developed a model of multiply occupied Kcsa-like selectivity filter based on the best available data. The model explicitly considers ion-ion interactions. Parameters of the ion-ion interactions, such as shielding constant, are determined. The model correctly describes barrierless knock-on conduction in the filter and allows to study the influence of the large-scale filter motions on its properties. It is shown that the concerted motion of multiple ions in the filter may be described as a motion of single "quasi-ion " in the effective energy profile which is easily calculated numerically. en
dc.description.abstract Визначення кристалографічної структури бактеріального калієвого каналу Kcsa стало революційним етапом у вивченні іонних каналів. Усталені теоретичні моделі іонних каналів, що базуються на концепції дискретних місць зв 'язування іонів, виявилися несумісними із структурними даними. У даній праці розроблено нову модель Kcsa-подібного селективного фільтра з множинною заселеністю, що базується на найновіших експериментальних даних. У моделі явно розглянуто міжіонні взаємодії та визначено константу екранування поля іонів. Модель правильно описує безбар'єрний виштовхувальний механізм провідності у фільтрі й дає змогу вивчати вплив великомасштабних рухів селективного фільтра на його властивості. Було показано, що провідність здійснюється за рахунок колективних рухів іонів, які можна представити як рух «квазііона» в ефективному потенціалі, який легко піддається моделюванню. uk
dc.language.iso en uk
dc.subject вивчення іонних каналів uk
dc.subject модель селективного фільтру uk
dc.subject калієвий іонний канал uk
dc.subject структурні дані uk
dc.title Спрощена модель селективного фільтру калієвого іонного каналу, що базується на структурних даних uk
dc.title.alternative Simplified structure-based model of the potassium channel selectivity uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Фізико-математичні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics