eKMAIR

Ультрафільтраційна очистка води від барвників на біокаталітичних мембранах

Show simple item record

dc.contributor.author Коновалова, Вікторія
dc.contributor.author Брик, Михайло
dc.contributor.author Нігматуллін, P.
dc.contributor.author Гвоздях, П.
dc.contributor.author Уділова, О.
dc.date.accessioned 2016-02-24T11:13:16Z
dc.date.available 2016-02-24T11:13:16Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation / В. В. Коновалова, M. T. Брик, Р. Р. Нігматуллін [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Хімічні науки. - С. 50-55. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8568
dc.description.abstract A possibility to prepare the biofunctional membranes showing the biocatalytic properties and use those in post-treatment of wastewater containing synthetic dyes have been established. Selected Pseudomonasmendocina and Bacillussubtíliscultures were used as biocatalysts for dye destruction. It has been established that cells in spore form are able to survive in N-methylpirrolidone that allow to use method of polymer solution casting for membrane preparation. The optimal conditions for an entrapping of whole cells of microorganisms into the polymer matrix have been determined. Membrane biocatalytic activity has been studied depending on method of casting solution preparation, biocatalyst loading and operating parameters. Dye destruction occurs both in membrane pores and on membrane surface. Membrane obtained provide discolouring of treated solutions (permeate). The dye concentration in retentate depends on the trans-membrane fluxes. The concentration in retentate do not be observed at relatively low fluxes (up to 20 l/m2* h). en
dc.description.abstract Показано можливість одержання біфункціональних мембран із біокаталітичними властивостями і використання їх у процесах доочистки стічних вод від синтетичних барвників. Розроблено спосіб іммобілізації біокаталізатора на полімерних ультрафільтраційних мембранах. Визначено оптимальні умови введення цілих клітин мікроорганізмів у полімерну матрицю. Встановлено, що придатними для такого способу с спорові культури через їх здатність виживати в несприятливих умовах, а також спеціально селекціоновані культури мікроорганізмів. Для ефективності процесу деструкції при ультрафільтрації розчинів барвників через біокаталітичну мембрану необхідне оптимальне сполучення всіх параметрів. У нашому випадку максимальний ступінь конверсії барвника вофаланового червоного досягався при швидкостях об'ємного потоку < 20л/м2год, на мембрані, що отримували із 20%-ного розчину сульфованого полісульфону, в який додавали 0,25 г/см3 вологої біомаси. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject біофункціональні мембрани uk
dc.subject біокаталітичні властивості uk
dc.subject полімерні ультрафільтраційні мембрани uk
dc.title Ультрафільтраційна очистка води від барвників на біокаталітичних мембранах uk
dc.title.alternative treatment of wastewater containing dyes on biocatalytic membranes uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Хімічні науки. - С. 50-55. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics