eKMAIR

Виділення та дослідження тіамінзв’язуючих білків з різних тканин щурів, насичених тіаміном

Show simple item record

dc.contributor.author Янчій, О.
dc.contributor.author Пархоменко, Ю.
dc.contributor.author Донченко, Галина
dc.date.accessioned 2016-02-18T11:20:26Z
dc.date.available 2016-02-18T11:20:26Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Янчій О. Р. Виділення та дослідження тіамінзв'язуючих білків з різних тканин щурів, насичених тіаміном / О. Р. Янчій, Ю. М. Пархоменко, Г. В. Донченко // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 10 : Біологія та екологія. - С. 16-19. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8487
dc.description.abstract За допомогою афінної хроматографії на тіамін-N-4-азобензоїл-е-амінокапроїлгідразидосефарозі 4В і гель-фільтрації на сефадексі 0-100 були виділені тіамінзв’язуючі білки (ТЗБ) із мозку, печінки та нирок щурів. Ізольовані ТЗБ із печінки та нирок так само, як описаний раніше ТЗБ із мозку щурів, були біфункціональними: поряд із здатністю специфічно зв’язувати тіамін вони проявляли здатність вибірково гідролізувати фосфорні ефіри вітаміну В. ТЗБ, виділені з трьох тканин, відрізнялись один від одного як за молекулярною масою, так і за здатністю гідролізувати фосфорні ефіри тіаміну. Питома тіамінзв’язуюча активність зростала в ряду: ТЗБ мозку < ТЗБ печінки < ТЗБ нирок. Молекулярна маса ТЗБ, згідно з даними гель-фільтрації, для білка з мозку становила близько 100 кДа, печінки — 93 кДа, нирок — 90 кДа. uk_UA
dc.description.abstract Thiamine-binding proteins (ThBP) from the brain, liver and kidneys of rats were isolated by means of affinity chromatography on thiamine-N-4-azobenzoyl-e- aminocaproylhydrazidosepharose 4A and gel-filtration on Sephadex G-100. The ThBP from livers and kidneys as well as isolated early from rat brain ThBP were bifunctional: together with the ability to bind thiamine, they showed an ability to hydrolyse phosphoric esters of thiamine selectively. ThBP of all tissues were investigated both on molecular mass and on the specific enzymatic activity. Specific thiamine-binding activity increased abreast: ThBP brain < ThBP livers < ThBP kidney. Molecular mass ThBP was estimated for ThBP from brain near 100 kDa, livers — 93 kDa, kidney — 90 kDa by gel-filtration. en_EN
dc.language.iso uk uk
dc.subject досліди на щурах uk_UA
dc.subject тіамінзв’язуючі білки uk_UA
dc.subject тіамін uk_UA
dc.title Виділення та дослідження тіамінзв’язуючих білків з різних тканин щурів, насичених тіаміном uk_UA
dc.title.alternative Separation and study of thiaminebinding proteins from different tissues of thiamine seturated rats en_EN
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКАМА: Біологія та екологія uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics