eKMAIR

Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран

Show simple item record

dc.contributor.author Бурбан, Анатолій
dc.contributor.author Брик, Михайло
dc.contributor.author Протасова, H.
dc.contributor.author Шевченко, Валерій
dc.contributor.author Вакулюк, Поліна
dc.date.accessioned 2016-02-16T11:48:50Z
dc.date.available 2016-02-16T11:48:50Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран / Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Брик М. Т., Протасова Н. В., Шевченко В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Хімічні науки і технології. - С. 10-13. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8366
dc.description We examined hidrofilization process ofhydrophobic track-etched membranes by cationic andanionic bianchor oligomeric surfactants with different molecular -weight. It was found that increasing ofoligomeric surfactant's molecular weight causes increasing in adsorption of bianchor surfactants from water solution on membrane surface. It causes changes in separation properties of these membranes, increasing hydrophilicity, changing in pore structure and in nature of membrane's surface. en
dc.description.abstract У роботі досліджено процес гідрофілізації поверхні гідрофобних трекових мембран катіонними та аніонними біанкерними поверхнево-активними олігомерами (БАС) різної молекулярної маси. Установлено, що зі збільшенням гнучкої гідрофобної компоненти БАС (чим більша молекулярна маса поверхнево-активних олігомерів, тим краще відбуваються процеси) збільшується величина їх сорбції з водних розчинів на поверхні мембран, що веде до суттєвої зміни їх розділювальних характеристик, підвищення гідрофільності, зміни парової структури і природи поверхні мембрани. uk
dc.language.iso uk uk
dc.source Наукові записки НаУКМА: Хімічні науки і технології
dc.subject біанкерні поверхнево-активні олігомери uk
dc.subject модифікування поверхні uk
dc.subject підвищення гідрофільності uk
dc.subject Процес адсорбції uk
dc.title Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран uk
dc.title.alternative The effect of molecular weight of bianchor oligomeric surfactants on track-etched membrane surface modification
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics