eKMAIR

Вплив N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину на накопичення глікозаміногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних клітин

Show simple item record

dc.contributor.author Якімова, О.
dc.contributor.author Євдокимова, Н.
dc.date.accessioned 2016-02-11T16:23:57Z
dc.date.available 2016-02-11T16:23:57Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Якімова О. В. Вплив N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину на накопичення глікозаміногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних клітин / О. В. Якімова, Н. Ю. Євдокимова // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 2003. - Т. 22, ч. 3. - C. 399-402. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8291
dc.description.abstract Показано, що під впливом N-кінцевого дисупьфідного вузла фібрину стимулюється включення 14С-ацетату в гіалуронову кислоту перицелюлярного матриксу ендотеліальних клітин аорти кроля. Одночасно включення 14С-ацетату в гепарансульфат було зниженим, а в хондроїтинсульфат - збільшеним, що свідчить про перерозподіл синтезу сульфатованих глікозаміногліканів. Відсутність ефекту N-кінцевого дисульфідного вузла фібриногену в термінах включення І4С-ацетату в глікозаміноглікани дає змогу припустити, що ефект N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину опосередкований через специфічну взаємодію VЕ-кадгеринів із Bß15-42-послідовністю, що експонована у N-кінцевому дисульфідному вузлі фібрину. uk_UA
dc.description.abstract It was shown that N-terminal disulphide knot of fibrin stimulated the 14C-acetate incorporation into hyaluronic acid of pericellular matrix of rabbit aortic endothelial cells. Simultaneously, the incorporation of'4 C-acetate into heparan sulphate was decreased, and into chondroitin sulphate was increased. It means the redistribution of the synthesis of sulphated glycosaminoglycans under the action of N-terminal disulphide knot of fibrin. The absence of effect of N-terminal disulphide knot of fibrinogen in terms of'4 C-acetate incorporation into pericellular glycosaminoglycans allows to suppose that the effect of N-terminal disulphide knot of fibrin is mediated via the specific binding of VE-cadherins to the BßI5-42 sequence, which is exposed in N-terminal disulphide knot of fibrin. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject вплив N-кінцевого дисульфідного вузла uk_UA
dc.subject ендотеліальні клітини uk_UA
dc.subject поверхнево-активні речовини (ПАР) uk_UA
dc.title Вплив N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину на накопичення глікозаміногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних клітин uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Природничі науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics