eKMAIR

Один із підходів до розв'язання задачі про знаходження оптимальної перестановки

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Рибак, Михайло
dc.date.accessioned 2016-02-04T15:48:41Z
dc.date.available 2016-02-04T15:48:41Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Рибак М. В. Один із підходів до розв'язання задачі про знаходження оптимальної перестановки / М. В. Рибак // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2005. - Т. 36. - С. 94-97. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8108
dc.description.abstract Серед задач, не розв’язаних за поліноміальний час, існує певний підклас задач, які розв’язуються ітеративно, причому кожна ітерація покращує розв’язок, який уже знайдено після всіх попередніх ітерацій. Таким чином, за умови існування певних обмежень на оціночну функцію розв’язку (наприклад, скінченність множини її значень) можна говорити про певну "поліноміальність" розв’язку - адже час, у гіршому випадку, лінійно залежить від потужності множини значень цієї функції. У праці розглянуто одну з таких задач і наведено відповідний ітеративний алгоритм. uk_UA
dc.description.abstract Among the problems which cannot be solved in polynomial time there is a subclass ofproblems that can be solved by means ofcertain iterative process where each iteration is used to improve the result achieved by all the previous ones. Hence, provided there are some certain constraintsfor the criterion function (for instance, finiteness of it s range), there is a polynomial solution in some sense - the solution is linearly dependent on the potency of the range of thisfunction. In this work one can find an example of such iterative algorithm. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject оціночна функція розв'язку uk_UA
dc.subject інтеративний алгоритм uk_UA
dc.subject продуктивність кодера uk_UA
dc.title Один із підходів до розв'язання задачі про знаходження оптимальної перестановки uk_UA
dc.title.alternative One Method for Solution of the Problem of Optimal Permutation Estimation en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Комп'ютерні науки uk_UA


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу