eKMAIR

Іммобілізація α-амілази на целюлозних афінних мембранах модифікованих хітозаном та СIBACRON BLUE F3G-A

Show simple item record

dc.contributor.author Коновалова, Вікторія
dc.contributor.author Гузикевич, К.
dc.contributor.author Побігай, Ганна
dc.contributor.author Бурбан, Анатолій
dc.contributor.author Олійнічук, С.
dc.date.accessioned 2010-06-02T13:58:34Z
dc.date.available 2010-06-02T13:58:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation В.В. Коновалова. Іммобілізація α-амілази на целюлозних афінних мембранах модифікованих хітозаном та СIBACRON BLUE F3G-A / В.В. Коновалова, К.Є. Гузикевич, Г.А. Побігай, А.Ф. Бурбан, С.Т. Олійнічук // Біотехнологія. – 2009. - № 1. – С.117-123. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/793
dc.description A method of the affinity membranes producing based on chitosane covalent bonding with cel lulose membranes surface and Cibacron Blue F3GA dye fixing as affine ligand has been deve loped. Transport and surface properties of the modified membranes have been studied. Optimum amilase immobilization is found to be the following: pH and solution concentration are 3.5 and 1 mg/sm3 respectively. Starch con version of unregenerated membranes with immobilized enzyme was up to 84%. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено метод одержання афінних мембран, що базується на ковалентному зв’язуванні хітозану з пове рхнею целюлозниих мембран та закріпленні барвника Cibacron Blue F3GA як афінного ліганду. Досліджено транспортні та поверхневі властивості модифікованих мембран. Підібрано оптимальні умови іммобілізації  амілази: рН та концентрація розчину модифікування 3,5 та 1 мг/см3, відповідно. Мембрани з іммобілізованим ензимом характеризуються високим ступенем розщеплення крохмалю, що становить 84% для нерегенерованої мембрани. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject enzyme immobilization uk_UA
dc.subject amylase uk_UA
dc.subject affine membranes uk_UA
dc.subject іммобілізація ензимів uk_UA
dc.subject амілаза uk_UA
dc.subject афінні мембрани uk_UA
dc.title Іммобілізація α-амілази на целюлозних афінних мембранах модифікованих хітозаном та СIBACRON BLUE F3G-A uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Біотехнологія. – 2009. - № 1. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics