eKMAIR

Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні?

Show simple item record

dc.contributor.author Кутузова, Д.
dc.contributor.author Степурко, Тетяна
dc.contributor.author Ковтонюк, Павло
dc.date.accessioned 2016-01-18T12:18:39Z
dc.date.available 2016-01-18T12:18:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Кутузова Д. М., Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? / Д. М. Кутузова, Т. Г. Степурко, П. А. Ковтонюк // Наукові записки НаУКАМА. - 2015. - Т. 174: Слоціологічні науки. - С. 86-91 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7803
dc.description.abstract У статті розглянуто процес трансформації поняття «пацієнт» з розвитком систем охорони здоров’я: від пасивного хворого до більш активного актора медичної галузі, або споживача. Останній має права та поділяє відповідальність за свій стан здоров’я, здійснює пошук інформації, оцінює переваги і недоліки медичних послуг, приймає рішення та оцінює спожиту послугу. Результати цього розвідувального дослідження свідчать про рідкісні випадки усвідомленого розмежування «пацієн- та», «споживача» медичної послуги та «клієнта», враховуючи брак суттєвих змін у системі охорони здоров’я України. Проте для досліджень доступності, якості та ефективності послуг охорони здоров’я розуміння відмінностей між цими групами ідентичностей є вкрай важливе. uk
dc.description.abstract With health care system development, the term “patient” is transformed from a passive sick person to more active actor of medical field, or “consumer”. The latter searches information, evaluates the advantages and disadvantages of health care services, decides and evaluates service used. The results of this explorative study suggest rare distinction between “patient”, “health care service consumer” or “client” taking into account lack of essential system changes in Ukraine. Further research on health care service accessibility, quality and efficiency such understanding of differences across these concepts is very important. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject пацієнт uk
dc.subject споживач медичної послуги uk
dc.subject клієнт uk
dc.subject система охорони здоров’я uk
dc.subject лікар uk
dc.subject Україна uk
dc.subject patient en_US
dc.subject health care service consumer en_US
dc.subject client en_US
dc.subject health care system en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.title Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні? uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics