eKMAIR

Еволюція поняття "культурне надбання"

Show simple item record

dc.contributor.author Захаревич, Дмитро
dc.date.accessioned 2015-12-25T13:35:56Z
dc.date.available 2015-12-25T13:35:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Захаревич Дмитро Євгенович. Еволюція поняття "культурне надбання" / Д. Є. Захаревич // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури. - С. 93-96. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7687
dc.description Documents are analysed in the article, on the questions of guard and use of cultural property. This analysis allows to trace the change of accents in the process of forming of world motion in relation to the maintainance of cultural property. Although on the whole these conventions charters and legislative acts do not yet make the completed system, but on the whole make normative foundation for collaboration of the states in this region.культурного надбання en
dc.description.abstract У статті подано аналіз документів з питань охорони та використання культурного надбання, який дає змогу прослідкувати зміну пріорітетів у процесі формування світового руху щодо збереження цієї спадщини. Хоча ці конвенції, хартії та законодавчі акти ще не є завершеною системою, але загалом вони становлять нормативний фундамент для співпраці держав у цій царині. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject культурне надбання uk
dc.subject захист uk
dc.subject культурні цінності uk
dc.subject воєнні дії uk
dc.subject Європа uk
dc.subject XVI-XVII ст. uk
dc.subject конвенція uk
dc.subject «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини» uk
dc.title Еволюція поняття "культурне надбання" uk
dc.title.alternative Evolution of Concept "Cultural Property" en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics