eKMAIR

Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні

Show simple item record

dc.contributor.author Антонюк, Максим
dc.contributor.author Єгорова, Тетяна
dc.contributor.author Терновська, Тамара
dc.date.accessioned 2010-04-30T12:47:26Z
dc.date.available 2010-04-30T12:47:26Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Антонюк М. З. Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні / М.З. Антонюк, Т.В. Єгорова, Т.К. Терновська // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2006. - Т. 54. - С. 3-8. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/729
dc.description Introgressive common wheat lines including alien genetic material of wild species Aegilops and Agropyron related to wheat for the characters grain protein content and resistance to environment stresses are investigated. The lines that exceed significantly the recurrent wheat varieties for the grain protein content are discovered. Rank correlation coefficients calculated for combination of character protein content with the each of characters winter hardiness and powder mildew resistance were not significant. That indicates that alien genetic material controlling the characters studied is situated in the different genome structures. To combine such genes in the single genome the different introgressive lines possessing the characters of interest can be crossed. uk_UA
dc.description.abstract Інтрогресивні лінії м'якої пшениці, що включають чужинний генетичний матеріал від дикорослих споріднених м 'якій пшениці видів егілопсу та пирію, вивчено за ознаками вміст білка у зерні та стійкість до стресових факторів довкілля. Виявлено лінії із достовірним перевищенням рекурентних сортів пшениці за вмістом білка у зерні. Рангові коефіцієнти кореляції, розраховані для сполучення ознаки вміст білка зі стійкістю до борошнистої роси та зимостійкістю, виявилися недостовірними. Це свідчить, що генетичний матеріал чужинного походження, під контролем якого знаходяться вивчені ознаки, розташований у різних геномних структурах. Будь-яке прагнення об'єднати ці гени у геномі однієї ліній вимагатиме схрещування між окремими інтрогресивними лініями, носіями бажаних ознак. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject гени пшениці
dc.subject біологія
dc.subject biology
dc.title Інтродукція генів дикорослих родичів пшениці для позитивного впливу на ознаку вміст білка у зерні uk_UA
dc.title.alternative Introduction of Alien Gene from Wild Related Species to Wheat for Positive Effect on Content in Grain uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2006. - Т. 54. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics