eKMAIR

Засіб зниження ймовірності небезпечного навантаження на довкілля та людину від великомасштабних масових вибухів на кар'єрах України

Show simple item record

dc.contributor.author Ісаєв, Сергій
dc.contributor.author Пашков, Анатолій
dc.date.accessioned 2010-04-30T11:51:09Z
dc.date.available 2010-04-30T11:51:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Ісаєв С. Д. Засіб зниження ймовірності небезпечного навантаження на довкілля та людину від великомасштабних масових вибухів на кар'єрах України / Ісаєв С.Д., Пашков А.П. // Наукові записки НаУКМА. - 2009. - Т. 93 : Біологія та екологія. - С. 85-88. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/725
dc.description In the article the analysed results of researches of infl uencing of dangerous factors are on a climate and health of people during explosive destruction of strong mountain breeds on quarry of Ukraine. The effective measures of warning and reductions of the troop landings of dust and harmful gases of CO are resulted, NО2 in cities and settlements mountine-extractive enterprises of Donecko-Pridniprovsky region located nearby. New technology of previous explosive dehydration of mining holes is offered also by the ground charges and simultaneous boring dust on a block and creation of terms for the use in the dehydrated mining holes of waterproof and semi-waterproof ecologically safe explosives(SR), namely igdanit and gramonit of GS to in obedience to TU. Introduction of the offered technology allows globally to infl uence on changing of climate due to the decline of harmful gases on 26.37 million l at explosion– 1.396 million m3 of watery mountain breeds. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано результати досліджень впливу небезпечних чинників на стан довкілля і здоров’я людей під час вибухового руйнування міцних гірських порід на кар’єрах України. Наведено ефективні заходи попередження та скорочення викидів пилу та шкідливих газів CO, NO2 в містах і селищах, розташованих поблизу гірничовидобувних підприємств Донецько-Придніпровського регіо- ну. Запропоновано також нову технологію попереднього вибухового зневоднення свердловин донни- ми зарядами із одночасним зрошенням бурового пилу на блоці та створення умов для використання в зневоднених свердловинах неводостійких і частково-водостійких екологічно безпечних вибухових речовин(ВР), а саме – ігданіту, грамоніту ГС згідно з ТУ. Впровадження запропонованої технології дозволяє глобально впливати на стан довкілля та здоров’я мешканців за рахунок зниження кіль- кості викиду в регіоні токсичних газів на 26,37 млн. л3 при вибуховому відбою – 1,396 млн. м3 обвод- нених гірських порід. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject екологія
dc.title Засіб зниження ймовірності небезпечного навантаження на довкілля та людину від великомасштабних масових вибухів на кар'єрах України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics