eKMAIR

Time analysis of the nuclear resonance scaterring of neutrons

Show simple item record

dc.contributor.author Prokopets, Hennadii
dc.date.accessioned 2015-10-31T16:04:01Z
dc.date.available 2015-10-31T16:04:01Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Prokopets G. O. Time analysis of the nuclear resonance scaterring of neutrons / G. O. Prokopets // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 61 : Фізико-математичні науки. - С. 43-49. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7024
dc.description.abstract Розсіяння резонансних нейтронів ядрами розглядається з точки зору еволюції у часі. Розраховано щільність імовірності часу затримки у даному процесі. З цією метою було розвинуто процедуру розрахунків, що враховує статистику резонансів і базується на експериментальних значеннях середніх міжрезонансних відстаней і середніх ширин резонансів. Як типовий приклад розглянуто випадок, коли мішенню є ядра ізотопу 58Ni. Для розсіяння назад було оцінено середні часові параметри проміжної ядерної системи. Дискутується вплив статистичних припущень на результат часових розрахунків. Показано, що ефект неповного врівноваження проміжної ядерної системи залежить від цих статистичних припущень. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject Розсіяння резонансних нейтронів ядрами uk
dc.subject ядра ізотопу 58Ni uk
dc.subject ядерна система uk
dc.title Time analysis of the nuclear resonance scaterring of neutrons en
dc.title.alternative Часовий аналіз розсіяння резонансних нейтронів ядрами uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics