eKMAIR

Наука-освіта-інформація: проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України"

Show simple item record

dc.contributor.author Ярошенко, Тетяна uk
dc.date.accessioned 2009-09-02T07:36:38Z
dc.date.available 2009-09-02T07:36:38Z
dc.date.issued 2009-07-20
dc.identifier.citation Ярошенко Т. О. Наука-освіта-інформація: проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" / Т. О. Ярошенко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь: [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/68
dc.description.abstract Сьогодні слід чітко усвідомити залежність рівня розвитку науки та освіти від рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційної культури. Дій сно, наука та освіта як ніякі інші сфери людської діяльності потребують оперативної, своєчасної та достовірної інформації. Вченому, досліднику, викладачеві, студенту, професіоналу потрібні потужні інформаційні ресурси, і вітчизняні, і світові: швидкий, зручний, багатоаспектний доступ до світової наукової інформації - баз даних, наукової періодики, наукової літератури. Разом з тим, як відомо, стан інформаційного забезпечення вітчизняної науки та освіти далекий від ідеального, чи хоча б бажаного.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Изд-во СевНТУ
dc.subject електронні ресурси uk_UA
dc.subject бібліотеки uk_UA
dc.subject проекти uk_UA
dc.subject e-resources
dc.title Наука-освіта-інформація: проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти: матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь: [Изд-во СевНТУ], 2009.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics