eKMAIR

Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Мещанінов, Олександр
dc.date.accessioned 2015-10-24T17:39:10Z
dc.date.available 2015-10-24T17:39:10Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Мещанінов Олександр Павлович. Суперечності розвитку університету як інновацій системи освіти / Мещанінов О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 8-15. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6866
dc.description The analysis of the social-economic contradictions of the innovation university system education development is carried out in the article. The development is possible to accomplish following different models. However a converting model is necessary during changing of social-economic society bases. The model must have innovating and experimental character and correspond to the innovating economics. en
dc.description.abstract У статті подано аналіз соціально-економічних суперечностей розвитку інноваційної університетської системи освіти. При цьому можливо спиратися на різні моделі функціонування університетів. Але в умовах зміни соціально-економічних основ суспільства потрібна перехідна модель, яка б мала інноваційний та експериментальний характер і відповідала інноваційній економіці. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject місія університетської системи освіти uk
dc.subject моделі функціонування університетів uk
dc.subject місія інноваційної університетської системи освіти uk
dc.subject інноваційні університети uk
dc.subject освітньо-наукові програми uk
dc.title Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти uk
dc.title.alternative The contradictions of the university development as the innovation system of education en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу