eKMAIR

Розроблення патерну налаштування мультимедійної системи

Show simple item record

dc.contributor.author Ашихмін, Антон
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:19:09Z
dc.date.available 2015-10-14T15:19:09Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Ашихмін А. В. Розроблення патерну налаштування мультимедійної системи / Ашихмін А.В. // Наукові записки. Т. 73 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Глибовець М.М. (гол. ред. і упоряд.), Анісімов А.В., Гороховський С.С. ... та ін. ; рец. Бєлов Ю.А., Нікітченко М.С.]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - С. 18-23. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6709
dc.description.abstract System settings design is a typical task in development of the most multimedia projects. The main idea of settings is system control in real time or suspended mode. It consists in setting and changing values of particular system parameters. On one hand, the more changeable parameters are present, the higher flexibility of a system is provided. On another hand, parameter increase leads to greater complexity of system control. More important thing is that development of a complex subsystem of settings is a difficult task which usually consumes an essential part of the whole project resources. However, there are many repetitive steps, similar for the most projects. Thus, the problem of automation of settings subsystem development appears. This work is dedicated to the description of creation of a universal design pattern for such a subsystem. The pattern may be applied to any system development where realtime or suspended mode control is necessary, but mainly it is intended for multimedia systems which deal with graphics, audio, and video signal processing. It allows reaching the properties highly important in the context of the current high-speed information technologies evolution: integrity, clarity, flexibility, scalability, modularity, automation. The most valuable and prospective advantage is the automatic generation of graphic user interface by a set of input system parameters. en
dc.description.abstract Задача налаштування системи є типовою в розробленні більшості мультимедійних проектів. Головна ідея налаштування полягає в керуванні системою в реальному або відкладеному часі шляхом змінення значень системних параметрів. З одного боку, збільшення кількості керованих параметрів системи підвищує її гнучкість, з іншого – ускладнює керування. Ключовим є той факт, що розроблення розвиненої підситеми налаштування є досить складним та дорогим завданням, вирішення якого, тим не менш, завжди має схожі повторювані кроки. Отже, природним є питання автоматизації цього розроблення. Статтю присвячено опису процесу створення універсального патерну підсистеми налаштування. Патерн можна застосувати до будь-якого розроблення, що потребує керування в реальному часі або відкладеному режимі, але в першу чергу призначене для мультимедійних систем із оброблення графіки, аудіо- та відео- сигналів. Патерн відповідає таким вимогам, актуальним у час стрімкого інформаційного розвитку: цілісність, прозорість, гнучкість, масштабованість, модульність, автоматизація. Найціннішою та перспективною перевагою використання патерну є механізм автоматичної генерації інтерфейсу користувача за набором вхідних системних параметрів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject мультимедійні проекти uk
dc.subject інформаційний розвиток uk
dc.subject патерн uk
dc.subject Adobe Audition uk
dc.subject локалізація uk
dc.title Розроблення патерну налаштування мультимедійної системи uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics