eKMAIR

Українська Орієнталістика. Випуск 1, 2006

Українська Орієнталістика. Випуск 1, 2006

 

У збірнику вміщено статті, присвячені розгляду малодосліджених проблем з історії міжнародних та міжнаціональних відносин східних країн, деяких аспектів функціонування їх національних економік, а також широкого кола соціокультурних та філософсько-світоглядних питань у галузі сходознавства. Чільна увага приділена висвітленню актуальних проблем східної філології та перекладознавства. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сходознавчою проблематикою.

Recent Submissions

View more