eKMAIR

Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів

Show simple item record

dc.contributor.author Яновська, Еліна
dc.contributor.author Кузовенко, В.
dc.contributor.author Кичкирук, О.
dc.contributor.author Тьортих, Валентин
dc.date.accessioned 2015-08-30T14:49:22Z
dc.date.available 2015-08-30T14:49:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(-2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів / Е.С. Яновська, В.А. Кузовенко, О.Ю. Кичкирук, В.А. Тьортих. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 79 : Хімічні науки і технології. - С. 45-50. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6240
dc.description.abstract Шляхом одностадійного модифікування за реакцією Манніха здійснено хімічне закріплення 1-(2- піридилазо)-2-нафтолу на поверхні силікагелю. Досліджено адсорбційні та кінетичні характеристики, визначено сорбційну ємність одержаного хімічно модифікованого кремнезему щодо іонів Zn(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Ni(II) та Fe(III). Методом ЕПР-спектроскопії доведено утворення на поверхні плоскоквадратних комплексів при адсорбції іонів Си(ІІ). За даними електронної спектро¬ скопії спосіб координації досліджених іонів металів з поверхневими групами аналогічний до струк¬ тури подібних комплексів у розчинах. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject одностадійне модифікування uk
dc.subject силікагель uk
dc.subject метод ЕПР-спектроскопії uk
dc.subject плоскоквадратні комплекси uk
dc.title Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо іонів токсичних металів uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics