eKMAIR

Т. 159: Економічні науки

Т. 159: Економічні науки

 

Останні додані

 • Volkotrub, A.; Ivanova, N. Yu. (2014)
  У статті розглянуто загальні характеристики розвитку ринку освітніх послуг України. З метою розкриття теми було визначено поняття «освітня послуга» та «диференціація послуги». Аналіз структури ринку дає підстави характеризувати ...
 • Tokarchuk, V. (2014)
  У статті проведено порівняльний аналіз класичних та сучасних підходів до оцінювання ефективності діяльності комерціних банків. На основі побудови моделі лонгітюдних даних визначено та кількісно оцінено вплив основних ...
 • Lytvyn, Anton (2014)
  У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення та траюпування антикризового управління на підприємстві, представлено та описано наявні теоретичні протиріччя, а також визначено інші проблемні питання прийняття ...
 • Lukyanenko, Iryna; Krykun, О. (2014)
  У статті проаналізовано особливості прийняття рішень щодо злиття/поглинання інноваційних компаній в галузі інтернет-технологій.
 • Stelmashenko, Yaroslava (2014)
  Українські економетристи часто стикаються з проблемою нестачі дата для проведення комплексного макроеконометричного аналізу. Останні дослідження показали, що байєсівське оцінювання може вирішити цю проблему, бо воно частково ...
 • Shestakov, D. (2014)
  У статті досліджено та оцінено розширену чисту приведену вартість компанії (ENPV) залежно від доступних джерел фінансування за допомогою методики реальних опціонів, що є синтезом найновіших розробок в сфері корпоративних ...
 • Kupets, Olga (2014)
  Статтю присвячено дослідженню питання, чи голосують українці ногами, переїжджаючи на місце прожпівання у регіони, в яких відносно вищі видатки місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров'я та соціальне забезпечення у ...
 • Primierova, O.; Abakumova, Iu. (2014)
  Статтю присвячено дослідженню тенденцій в ощадній активності населення Білорусі та України в умовах економічної кризи і посткризового періоду. Емпіричний аналіз статистичних даних дозволив виявити особливості формування ...
 • Ivanova, Z. O. (2014)
  У статті досліджено важливість фінансово-інвестиційного механізму функціонування розвитку туристично-рекреаційної галузі в Україні. Проаналізовано обсяги бюджетного фінансування туристичної галузі.
 • Pinchuk, A. (2014)
  У час глобалізації проблема ефективної інтеграції стає дедалі популярнішою, з 'являються нові дискусійні питання в теорії оптимальних валютних зон (ОВЗ). Нові тенденції в економічному середовищі породжують необхідність ...
 • Pichyk, K. (2014)
  У статті розглянуто вплив механізму інноваційного маркетингу на формування конкурентного успіху підприємства. Наведено поетапну характеристику процесу інноваційного маркетингу для розробки ефективної стратегії розвитку ...
 • Oliskevych, M. (2014)
  У статті досліджено низку економетричних моделей взаємозв 'язків між регіональними макропоказниками ринку праці економіки України, які описують поведінку середньомісячної заробітної плати, кількості зайнятих і безробітних ...
 • Mertens, Alexander (2014)
  У 2012-2013 рр. рівень інфляції в Україні був практично нульовим, тоді як ставки за кредитами перевищували 20 % річних. Ситуацію, коли реальні процентні ставки знаходяться на такому високому рівні, можна пояснювати багатьма ...
 • Droniuk, S.; Ivakhnenkov, Sergiy (2014)
  Метою цієї статті є визначення відмінностей у фінансових показниках, обчислених за даними Міжнародних стандартів фінансової звітності та національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
 • Glushchenko, Svitlana; Vasylieva, K. (2014)
  У статті визначено кількісний взаємозв 'язок між обсягами зовнішніх запозичень комерційних банків в Україні та обсягами надання ними короткострокових кредитів юридичним та фізичним особам в Україні.
 • Ganuschak-Efymenko, L.; Gumenna, Oleksandra (2014)
  У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інноваційної діяльності підприємств, запропоновано логіт-модель інноваційного процесу, заснованої на тому, що знання, які створюються на будь-яких стадіях, вважаються ...
 • Faryna, Oksana (2014)
  У цій статті наведено результати оцінки впливу фінансових ризиків на стійкість фінансової системи України в рамках моделювання векторної авторегресії.
 • Bui, Tetiana; Biletska, S. (2014)
  У статті досліджено досвід практичного застосування принципів корпоративної соціальної відповідальності в Україні; проаналізовано основні фактори, що визначають соціальну відповідальність компаній; здійснено оцінку ...
 • Bandura, Aleksandr (2014)
  Пропонується нова ресурсна модель економічного циклу, в рамках якої доводиться, що приховані перевитрати ресурсів, які задіяні у виробництві ВВП, є первісною і загальною рушійною силою макроекономічної динаміки.