eKMAIR

Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Бражник, Надія
dc.date.accessioned 2015-07-09T13:08:08Z
dc.date.available 2015-07-09T13:08:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Бражник Н. Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз / Бражник Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2014. - Вип. 11. - С. 26-32 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5171
dc.description.abstract У статті узагальнюються погляди на структурну класифікацію простих і складних речень в англійській та українській мовах і проводиться зіставне дослідження частотності різних типів речень у інтернет-блогах названими мовами. Також подається фонова інформація про блоги як різновид інтернет-дискурсу. uk
dc.description.abstract The article summarizes views on the structural classification of simple and multiple sentences in English and Ukrainian, and compares the quantitative distribution of different sentence types. It also provides background information about weblogs as a type of the Internet discourse. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject constructive analysis uk
dc.subject comparative analysis uk
dc.subject simple sentences uk
dc.subject multiple sentences uk
dc.subject predication uk
dc.subject non-finite verb forms uk
dc.subject конструктивно-зіставний аналіз uk
dc.subject блоги uk
dc.subject прості речення uk
dc.subject складні речення uk
dc.subject предикація uk
dc.subject безособові форми дієслова uk
dc.title Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз uk
dc.title.alternative Syntactic composition of the English language and Ukrainian language weblogs: a comparative analysis uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу