eKMAIR

Вип. 59. Культурологія

Вип. 59. Культурологія

 

Recent Submissions

 • Korol', Denis (2015)
  This publication covers the specific phenomenon of monumental structures in such Pre-Pottery communities as Göbekli Tepe (Anatolia Region, X-IX millennium B.C.) and Norte Chico (Central Peru, IV-III millennium B.C.). The ...
 • Джулай, Юрій (2015)
 • Шагурі, Марія (2015)
  Статтю присвячено проблемі насильства в стародавній грецькій культурі, а також способам його тлумачення, розуміння та трансформації. Простежено ґенезу уявлень про насильство в Стародавній Греції, особливості трансформації ...
 • Пустовалов, С.; Чухрай, Любов (2015)
  Статтю присвячено визначенню ступеня унікальності пам’ятки та створенню музеєфікаційного проекту пізньобронзового городища Дикий Сад, розташованого в м. Миколаєві. Розкопки цієї пам’ятки тривають понад двадцять років. ...
 • Король, Денис (2015)
  Статтю присвячено специфічному феномену монументальних споруд у таких докерамічних суспільствах, як Гьобеклі-Тепе (Анатолія, X–IX тис. до н. е.) і Норте-Чіко (Центральне Перу, IV–III тис. до н. е.). Зазначені пам’ятки ...
 • Петрова, Ольга (2015)
  Статтю присвячено аналізу творчості видатної художниці ХХ століття Зої Лерман, чий буремний життєвий шлях був сповнений добрих справ, боротьби, мистецтва. Посеред усіх колег її вирізняла любов до простої людини, їй ...
 • Павліченко, Надія (2015)
  У статті проаналізовано стан сучасного українського арт-ринку. За основу дослідження взято інтерв’ю з відомою меценаткою та колекціонеркою творів мистецтва Стеллою Беньяміновою. Подано загальну характеристику проблем та ...
 • Кирилова, Ольга (2015)
  Статтю присвячено проблемі обґрунтування "танатології кіно" як окремої філософсько-культурологічної субдисципліни у сфері філософської та історичної танатології як сукупного поля культурологічних досліджень. У ній ...
 • Брюховецька, Ольга (2015)
  Фільм "Тіні забутих предків" – це не тільки історія двох коханців, Івана й Марічки, не тільки історія Поета, який втратив свою кохану Музу, але й також історія двох жінок, Марічки й Палагни, або однієї подвоєної, ...
 • Капранов, Сергій (2015)
  У статті досліджено розвиток антропоморфних рис у божеств сінто (камі) в процесі теогонії згідно з міфами, викладеними в хроніках "Кодзікі" та "Ніхон сьокі". Цей розвиток у контексті сінто можна розглядати як антропогенез, ...
 • Тищенко, Ігор (2015)
  У статті розглядається поняття публічного простору, простежується його інтерпретація в критичній теорії. Показується зв’язок публічних просторів з історією міст і міського повсякденного життя. Аналізуються основні підходи ...
 • Нікішенко, Юлія (2015)
  У статті висвітлено питання використання в сучасному міському повсякденні таких понять, як "костюм", "одяг" і "річ", їх співвідношення та співіснування. Аналізується традиція їх сприйняття як свого роду синонімів, зокрема, ...
 • Корнєєва, Тетяна (2015)
  Стаття присвячено дослідженню "символічного недосяжного" в сучасному українському жіночому перформансі, де відтворюється специфіка розщепленої структури жіночої ідентичності. У теоретичному зрізі цієї проблеми концепт ...
 • Задирака, Костянтин (2015)
  У статті досліджується анонімність як теоретичний концепт і як практичний фактор культури й ідентифікації в ситуації віртуального спілкування. З розвитком цифрових технологій і мережі Інтернет анонімне спілкування набуло ...
 • Демчук, Руслана (2015)
  У статті на прикладі Російської імперії розглядається "імперія" як концепт. Поєднання гібридної природи та політичного міфу в підвалинах державної конструкції є характерною ознакою імперії. Імперська ідея виступає деміургом ...
 • Zadyraka, K. (2015)
  The article examines anonymity as a theoretical concept and practical factor of culture and identity in situations of virtual communication. Development of digital technologies and Internet opened broad possibilities for ...
 • Shahuri, M. (2015)
  This article is dedicated to the problem of violence in the culture of Ancient Greece: interpretation of violence, ways of its understanding, and transformation it has gone through. We follow the development of the attitudes ...
 • Danchenko, Maksym (2015)
  Статтю присвячено проблемам співвідношення культур Рококо і Прсвітництва, а також дослідженню еволюції сексуальності у ХVIII столітті. Автор досліджує процес конструювання жіночої сексуальності у європейських літературах ...