eKMAIR

Компетентнісний підхід - основна вимога до освітніх професійних стандартів магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Чуканова, Світлана uk
dc.date.accessioned 2015-05-22T12:54:30Z
dc.date.available 2015-05-22T12:54:30Z
dc.date.issued 2015-03-19
dc.identifier.citation Чуканова С.О. Компетентнісний підхід - основна вимога до освітніх професійних стандартів магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США / Чуканова С. О.// Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (19 бер. 2015 р.) / НАУ ; [під заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової]. - К. : НАУ, 2015. - С. 86 - 87. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4197
dc.description.abstract Стандарти в освіті відіграють велику роль, особливо якщо ми аналізуємо діяльність сучасних ВНЗ. У США такої установи як Міністерство освіти США не існує. Професійною освітою у цій країні переймаються фахові організації на зразок професійних асоціацій. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher НАУ uk
dc.subject АБА uk
dc.subject бібліотечна освіта у США uk
dc.subject ІКТ uk
dc.title Компетентнісний підхід - основна вимога до освітніх професійних стандартів магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США uk
dc.type Conference materials uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.organisation Національний Авіаційний Університет uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу