eKMAIR

Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України

Show simple item record

dc.contributor.author Мелешевич, Андрій uk
dc.date.accessioned 2014-10-21T13:32:26Z
dc.date.available 2014-10-21T13:32:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Мелешевич А. А. Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України / Андрій Мелешевич // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) / редкол. : Ю. А. Левенець (голова) ... та ін. ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. - К., 2012. - С. 46-64. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3344
dc.description.abstract У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науковопрактичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв’язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject партійна система України uk_UA
dc.subject пропорційна виборча система uk_UA
dc.title Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics