Інше

 

Останні додані

 • Гусак, Наталія (2012)
  Серед основних показників економічної активності молоді варто розглянути її об'єктивні (власне економічну активність, зайнятість та безробіття) та суб'єктивні (задоволеність роботою, настанови щодо роботи) характеристики.
 • Гусак, Наталія; Тарановська, А. (2012)
  Законодавчо поняття "молода сім'я" визначається як подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років або як неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років. Створення молодої сім'ї відбувається шляхом ...
 • Гусак, Наталія; Ануфрієва, О. (2012)
  Одним із фундаментальних прав людини, закріплених у ст.2б Загальної декларації прав людини 1948 p., є право на освіту. У вітчизняному законодавстві це право проголошено ст. 53 Конституції України 1996 р., у якій йдеться ...
 • Зінченко, Алла; Ярошенко, Олександра (2012)
  Діяльність зі створення сприятливих умов професійного становлення молоді, підтримка в її прагненні здобути освіту, отримати високооплачувану роботу становить складову державної молодіжної політики. Упродовж 20 років ...
 • Кабаченко, Надія; Романова, Наталія (2012)
  Відповідно до сучасної концепції здорової людини здоров'я слід розглядати як сукупність чотирьох складових: фізичної, психічної, соціальної духовної. Всі вони є невід'ємними одна від одної, міцно взаємопов'язаними і саме ...
 • Зінченко, Алла; Мішин, А. (2012)
  Системне дослідження становища дітей надає можливість визначити тенденції, характер та масштаби соціально-економічних проблем дитинства для визначення пріоритетних напрямів, за якими повинна удосконалюватись державна ...
 • Зінченко, Алла; Сіра, О. (2012)
  Активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей беруть і неурядові організації, адже, охоплюючи своєю діяльністю різні рівні суспільного життя, вони краще розуміють сутність і специфіку ...
 • Зінченко, Алла; Соляник, М. (2012)
  Проблема насильства в сім'ї та дитячому середовищі останніми роками набула актуальності, про що свідчить як статистика Міністерства внутрішніх справ України, так і дані різноманітних досліджень. За даними Міністерства ...
 • Зінченко, Алла (2012)
  Починаючи з 2000 року, рівень злочинності в дитячому середовищі в Україні nостійно зменшується. Зменшення рівня дитячої злочинності відбувається не тільки в абсолютних значеннях, а і у відносних показника - частка ...
 • Зінченко, Алла (2008)
  У розділі проаналізовано ефективність державної політики щодо захисту прав дітей на прикладі реалізації різноманітних програм та проведення наукових досліджень з проблем дитинства.
 • Зінченко, Алла (2008)
  Розділ охоплює оглядовий аналіз позашкільної освіти дітей в Україні.
 • Зінченко, Алла (2008)
  Розділ охоплює великий статистичний масив щодо різних проблемних моментів в освітній системі України.
 • Саприкіна, Марина; Зінченко, Алла; Ляпін, Дмитро; Данилюк, А.; Каба, Д. (2011)
  В даній публікації за результатами дослідження проаналізовано роль бізнесу у боротьбі з корупцією,роль і позицію основних груп стейкхолдерів: державних органів влади, донорів, громадських організацій. Публікація містить ...
 • Гусак, Наталія; Дмитришина, Наталія; Жарук, Ірина; Зінченко, Алла; Матіяш, Оксана; Назарук, Василь; Панфілова, Ольга; Романова, Наталія; Довбах, Анна (2011)
  Публікація підготовлена та видана в рамках програми «Підтримка профілактики ВІЛ та СНІД, лікування й догляд для найбільш уразливих груп населення в Україні», підтриманої Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом ...
 • Алексєєнко, Т.; Аксьонова, Світлана; Вакуленко, О.; Васильєв, Олексій; Звєрєва, І.; Зінченко, Алла; Заяць, В.; Калачова, І.; Курило, І.; Мішин, А.; Пєша, І.; Полякова, С.; Романова, Наталія; Рудич, О.; Сіра, О.; Слюсар, Людмила; Тарановська, А.; Узніченко, В.; Черенько, Л.; Шишкін, Віктор; Semigina, Tetyana (2011)
 • Голубева, Мария; Борисов, Єгор; Chukanova, Svitlana (2011)
  У статті йдеться про Я.-А. Коменського - видатного мислителя, педагога, письменника. У своїх творах він надзвичайно виразно окреслив найбільш прогресивні вимоги та стандарти в галузі освіти, навчання та виховання. У ...
 • Брюховецький, В'ячеслав; Голубева, Мария; Кирієнко, Оксана (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011)
  Книжка містить інформацію, яка може бути використана для вивчення загальноосвітнього курсу «Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти» та дисциплін з тестології при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного ...
 • Гарань, Олексій; Бельмега, Василь (2010)
  Очевидно, що на даний момент ніша як справжньої української лівої партії, так і соціал-демократичної, залишається відкритою. Так само залишається відкритим і питання, хто її зможе заповнити. Небезпеки у тому, що в цій ніші ...