eKMAIR

Самоорганізовні спільноти: до проблеми визначення і вивчення

Show simple item record

dc.contributor.author Бардяк, О.
dc.date.accessioned 2014-01-20T09:13:36Z
dc.date.available 2014-01-20T09:13:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Бардяк О. М. Самоорганізовні спільноти : до проблеми визначення і вивчення / Бардяк О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 147 : Політичні науки. - С. 21-25. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2761
dc.description.abstract Бувають випадки, коли одночасно неефективною виявляється і державна, і приватна власність. Зазвичай це стосується ситуацій фізично неподільних ресурсів, від користування якими залежить певним чином локалізована спільнота людей. Такі спільноти можуть самоорганізовуватися і створювати інститути для найбільш ефективного управління спільним ресурсом. У зв’язку з глобальним економічним розвитком та поглибленням інтеграції, ресурсів спільного користування стає більше, так само як збільшуються масштаби груп користувачів відповідними ресурсами. У такій ситуації самоорганізовані спільноти починають відігравати все більшу роль в економічних та політичних процесах. Це актуалізує політологічні дослідження самоорганізованих спільнот та самоорганізації як явища. Sometimes both state and private property regimes are inefficient. Usually this problem occurs in situation of indivisible resource which is vitally important for a some localizied community of people. Such communities are able for self-organization and could create informal institutes for governing the common pool resource in the most efficient way. Because of global economic development and powerful integration processes much more resources could get a status of common-pool resource also groups of resource users became larger. In such a situation self-organized communities play more important role in economic and political processes. This actualizes studies of the self-organized communities and self-organization as a phenomenon by political scientists. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject ресурс спільного користування uk
dc.subject самоорганізація uk
dc.subject самоорганізовані спільноти uk
dc.subject «трагедія спільного» uk
dc.subject common-pool resource en
dc.subject self-organization en
dc.subject self-organized communities en
dc.subject “tragedy of the commons” en
dc.title Самоорганізовні спільноти: до проблеми визначення і вивчення uk
dc.title Self organized communities: to the problem of determination and study en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics