Наукові видання

 

Останні додані

 • Саковська, А.; Богачов, М. (2014)
  У збірнику вміщено тези доповідей та виступів учасників круглих столів міжнародної студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції «Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації», що відбулася в Національному ...
 • Шалагінов, Борис (2010)
  Сучасна термінологія, що бере початок із XVIII ст., виявляє свої недоліки в тих дослідженнях історичного характеру, де відбувається її модернізація, знеособлення чи повне стирання конотацій. Відтак у "Романтичному словникові" ...
 • Демчук, Руслана (2008)
  Монографія є екскурсом до царини Софії Київської – головного храму Давньої Русі, спробою осмислити деякі ракурси собору як літургійної пам'ятки з глибинною архітектурно-філософською семантикою і символізмом розписів. ...
 • Непийвода, Василь (2004)
  У монографії розглянуто правові аспекти утвердження підтримного лісового господарства. Поряд з теоретичними положеннями вона містить практичні рекомендації. Обговорення ґрунтовано насамперед на досвіді Західної Європи, ...
 • Краснікова, Лариса (2009)
  Монографія присвячена дослідженню механізмів розподілу суслільних благ, особливостям застосування державних інструментів для уникнення екстерналій. Тут висвітлено сучасні методології аналізу програм бюджетних витрат, а ...
 • Коліушко, Ігор; Тимощук, Віктор; Куйбіда, Роман; Демкова, Мар'яна; Александрова, Наталя; Банчук, Олександр; Кириченко, Юлія; Руда, Тетяна; Журба, Ярина; Шаповал, Ірина; Курінний, Олексій; Стоян, Валентина; Залізняк, Петро; Шаіпов, Артем; Ткачук, Анатолій (2011)
  Книга присвячена аналізу стану та перспектив розвитку публічного права в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки правових і практичних проблем у сферах конституційного права, урядування та адміністративного ...
 • Коліушко, Ігор; Тимощук, Віктор; Куйбіда, Роман; Банчук, Олександр; Демкова, Мар'яна; Кириченко, Юлія; Журба, Ярина; Курінний, Олексій; Стоян, Валентина; Ткачук, Анатолій; Бураковський, Ігор; Бетлій, Олександра; Богдан, Тетяна; Кандул, Сергій; Кобилянська, Алла; Кравчук, Віталій; Кузнєцова, Анна; Кузяків, Оксана; Куценко, Катерина; Мовчан, Вероніка; Науменко, Дмитро; Пількевич, Катерина; Сисенко, Наталія; Чухай, Анна; Саприкін, Володимир; Омельченко, Володимир; Захаров, Євген; Лігачова, Наталія; Довженко, Отар; Вінніков, Олександр; Касьянов, Георгій; Шаров, Олег; Голубовська-Онісімова, Анна; Левченко, Катерина; Бистрицький, Євген; Чалий, Валерій; Пашков, Михайло; Сунгуровський, Микола; Мельник, Олексій; Сушко, Олександр; Сад, Наталія; Горбач, Володимир (2010)
  Збірник містить висновки консорціуму незалежних аналітичних центрів України про діяльність владної команди – Президента України Віктора Януковича та Уряду на чолі з Прем'єр-міністром Миколою Азаровим – протягом перших 100 ...
 • Брюховецький, В'ячеслав; Голубева, Мария; Кирієнко, Оксана (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011)
  Книжка містить інформацію, яка може бути використана для вивчення загальноосвітнього курсу «Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти» та дисциплін з тестології при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного ...
 • Якушик, Валентин (1991)
  Кризис старых политических структур в большинстве стран, которые ранее относились к числу социалистических или ориентирующихся на построение социализма, отнюдь не означает, что прoблема разнообразия путей перехода к обществу ...
 • Квіт, Сергій (2011)
  Монографія "Герменевтика стилю" належить до царини філософської герменевтики. Обґрунтовуючи свій концепт, С. Квіт використовує понятя герменевтичного феномену, залучає єсєїстичну і феменологічну традиції, починаючи від ...
 • Александрова, Наталя; Коліушко, Ігор (К. : Конус-Ю, 2009)
  Книга присвячена аналізу стану та перспектив розвитку публічного права в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки правових і практичних проблем у сферах конституційного права, публічної адміністрації ...
 • Брюховецький, В'ячеслав (Товариство "Знання" Української РСР, 1985)
  Висвітлюються досягнення літературної критики 70-першої половини 80 років 20 століття в Україні.
 • Брюховецький, В'ячеслав (Радянський письменник, 1984)
  У книжці розглядаються деякі актуальні питання розвитку сучасної критики, а також своєрідність її як оригінального творчого мислення — порівняно з наукою, мистецтвом і публіцистикою. Окремі есе присвячені аналізу критичної ...