eKMAIR

Радіоекологічне районування ландшафтів як різновид прогнозного радіоекологічного моніторингу

Show simple item record

dc.contributor.author Кучма, Тетяна
dc.contributor.author Райчук, Людмила
dc.contributor.author Швиденко, Ірина
dc.date.accessioned 2022-07-15T06:24:53Z
dc.date.available 2022-07-15T06:24:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Кучма Т. Л. Радіоекологічне районування ландшафтів як різновид прогнозного радіоекологічного моніторингу / Кучма Т., Райчук Л., Швиденко І. // Грааль науки. - 2021. - № 4. - С. 166-171. - https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.030 uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.030
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23465
dc.description.abstract Радіоекологічне районування ландшафтів належить до способів наукового дослідження стану радіоекологічного забруднення території і призначений для врахування ступенів ризиків, що виникають внаслідок забруднення сільськогосподарських та природних екосистем радіонуклідами, на стадії планування виробництва, інформаційного забезпечення вирішення проблем оздоровлення довкілля у контексті радіаційного забруднення, забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людей та господарської реабілітації забрудненого радіонуклідами регіону. Спосіб базується на використанні відкритих безкоштовних базових картографічних шарів та супутникових знімків, а їх обробка здійснюється у безкоштовному ГІС-програмному забезпеченні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject радіоекологічне районування uk_UA
dc.subject ландшафт uk_UA
dc.subject картування uk_UA
dc.subject радіоцезій uk_UA
dc.subject радіоекологічна критичність uk_UA
dc.subject радіоекологічний моніторинг uk_UA
dc.subject матеріали конференції uk_UA
dc.title Радіоекологічне районування ландшафтів як різновид прогнозного радіоекологічного моніторингу uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Грааль науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку НаУКМА
    Центр створено у грудні 2008 року. Мета його діяльності – проведення досліджень в галузі вивчення природних та штучних екосистем, фітоценології, екології рослин, ландшафтної екології, сталого розвитку; технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчальних курсів та наукової роботи студентів, аспірантів та слухачів PhD програми з екології, а також підготовка академічних, освітніх видань, участь в міжнародному науковому співробітництві.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics