eKMAIR

Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Show simple item record

dc.contributor.author Сидорчук, Таїсія
dc.date.accessioned 2013-05-29T13:36:12Z
dc.date.available 2013-05-29T13:36:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Сидорчук Т. М. Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія” / Таїса Сидорчук // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013, м. Київ, Україна / редкол.: Тюрменко І. І.… [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2013. - С. 86-87. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2343
dc.description.abstract Розвиток інформаційних технологій поставив на початку 2000-х років перед усіма науковими, освітніми та культурно-просвітницькими закладами питання про доцільність створення електронних копій в першу чергу унікальних історичних документів і пам'яток культури, які належать до вітчизняної і світової спадщини. Одне з головних завдань, що стоять сьогодні перед університетами, науковими, бібліотечними, архівними і музейними закладами, полягає у наданні дослідникам і всім бажаючим користувачам широкого доступу до історичних джерел, архівних документів і творів мистецтва. В той же час професійним обов'язком вищеназваних установ є забезпечити максимальне збереження довірених їм історико-культурних пам'яток, науково-творчих матеріалів і документів, створених у минулому. Тому проблема створення сприятливих умов для науково-дослідницької роботи і одночасно виконання вимоги збереження історико-культурної спадщини через використання сучасних інформаційних технологій є і залишатиметься надалі актуальною в діяльності всіх наукових і культурно-освітніх закладів. uk_UA
dc.description.abstract The author undertakes іn her article the attempt to analyze the roІe and pІace of digitization in the whole process of preservation of archival documents and in the creation of the intellectual access to the materials of archival collection, that are keeping in the research archive of National University «Kiev Mohyla Асаdemу». en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject архівні документи uk_UA
dc.subject оцифрування uk_UA
dc.subject збереження uk_UA
dc.subject archive document en_US
dc.subject digital сору uk_UA
dc.subject preservation uk_UA
dc.title Оцифрування як стратегія забезпечення збереженості особових фондів науковців: досвід Наукового архіву Національного університету “Києво-Могилянська академія” uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics