eKMAIR

Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови")

Show simple item record

dc.contributor.author Лучик, Алла
dc.date.accessioned 2013-05-28T09:21:54Z
dc.date.available 2013-05-28T09:21:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Лучик А. А. Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") / А. А. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика: до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні; [редкол.: Г. П. Півторак (гол.)... та ін.]. - К.: Наук., думка, 2012. - С. 407-417. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2334
dc.description.abstract Сучасна лінгвістична парадигма, яку дедалі частіше іменують антропоцентричною, зрозуміло, першочергово скеровує науковців на пізнання способів репрезентації мовними засобами найфундаментальніших характеристик реальності, до яких належить передусім людина. Ідея відтворення мовної картини світу, центром якої виступає людина, об'єднала численні кола мовознавців, активізувавши їхні наукові пошуки й у сфері соматичної лексики. Моделюванню національних мовних картин світу, безперечно, сприяють дані тлумачних словників, зокрема для українців таким є "Словник української мови" в 11 томах (далі - СУМ), у якому лексичний пласт мови становить складну систему, а "на основі тлумачення лексичних значень окремих слів можна характеризувати відношення між цими лексичними значеннями як одиницями лексико-семантичноt системи сучасної української мови". Надійним джерелом побудови мовної картини слов'янського світу або окремих її фрагментів є етимологічні словники, з-поміж яких особливої ваги набуває "Етимологічний словник української мови" у 7 томах (далі - ЕСУМ), який за своїм рівнем "не поступається іншомовним аналогам, зокрема слов'янським, а де в чому їх перевищує". uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject вербальна модель uk_UA
dc.subject портрет слов'янина uk_UA
dc.subject Етимологічний словник української мови uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics