eKMAIR

Невідомий список "Короткого історичного опису про Малу Росію" з фондів Національного музею історії України

Show simple item record

dc.contributor.author Арістов, Вадим
dc.contributor.author Затилюк, Ярослав
dc.date.accessioned 2022-05-26T04:50:52Z
dc.date.available 2022-05-26T04:50:52Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Арістов В. Ю. Невідомий список "Короткого історичного опису про Малу Росію" з фондів Національного музею історії України / Арістов В. Ю., Затилюк Я. В. // Науковий вісник Національного музею історії України. - 2021. - Вип. 7. - С. 25–50. uk_UA
dc.identifier.issn 2618-0235
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23000
dc.description.abstract "Короткий історичний опис про Малу Росію" є маловідомою пам’яткою українського історіописання кінця XVIII ст. Основним завданням статті є кодикологічний аналіз рукописного списку твору початку ХІХ ст., що зберігається у Національному музеї історії України. Автори намагаються реконструювати всіх імовірних власників та історію рукопису. Водночас здійснено порівняння тексту рукопису з публікацією твору Осипом Бодянським за іншими двома списками, місцезнаходження яких невідоме. Це важливо для подальших джерелознавчих досліджень самої пам’ятки, зокрема, реконструкції контекстів її створення та поширення. uk_UA
dc.description.abstract "A Brief Historical Description of Little Russia" is a little-known work of Ukrainian historical writing of the late 18th century. The main aim of the article is the codicological analysis of the manuscript copy of the work of the early 19th century which is stored in the National Museum of the History of Ukraine. The authors try to reconstruct all the probable owners and the history of the manuscript. At the same time, the text of the manuscript is compared with the publication of the work by Osyp Bodianskyi based on other two copies, the location of which is unknown. This is important for further studies on the work itself, including the reconstruction of its creation and dissemination contexts. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject українська історіографія uk_UA
dc.subject кодикологічний аналіз uk_UA
dc.subject Пантелеймон Куліш uk_UA
dc.subject Осип Бодянський uk_UA
dc.subject Андрій Титов uk_UA
dc.subject Національний музей історії України uk_UA
dc.subject текстологічний аналіз uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Ukrainian historiography en_US
dc.subject codicological analysis en_US
dc.subject Panteleimon Kulish en_US
dc.subject Osyp Bodianskyi en_US
dc.subject Andrii Tytov en_US
dc.subject National Museum of the History of Ukraine en_US
dc.subject textual analysis en_US
dc.title Невідомий список "Короткого історичного опису про Малу Росію" з фондів Національного музею історії України uk_UA
dc.title.alternative Unknown copy of "A Brief Historical Description of Little Russia" from the funds of the National museum of the history of Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Науковий вісник Національного музею історії України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics