eKMAIR

2018. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 30 травня 2018 р.

2018. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 30 травня 2018 р.

 

Збірник укладено за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.

Recent Submissions