eKMAIR

First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.author Kyrychenko, A.
dc.contributor.author Bohdan, M.
dc.contributor.author Snihur, H.
dc.contributor.author Shcherbatenko, I.
dc.contributor.author Antipov, I.
dc.date.accessioned 2022-01-21T14:07:56Z
dc.date.available 2022-01-21T14:07:56Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine / A. M. Kyrychenko, M. M. Bohdan, H. O. Snihur, I. S. Shcherbatenko, I. O. Antipov // Мікробіологічний журнал. - 2021. - Т. 83, № 6. - С. 55-64. uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.055
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22385
dc.description.abstract Weeds as reservoirs for destructive plant pathogens have a significant impact on the viral epidemiology, ecology and, as a result, on local economy, and are therefore being investigated in many parts of the world. Thus, the aim of this study was to investigate virus occurrence in red dead-nettle plants (Lamium purpureum L.) widespread in urban and field conditions throughout the in the Kyiv region of Ukraine. Methods. Field crop observations, visual diagnosis, biological testing of the virus, immunoassay (ELISA), polymerase chain reaction with reverse transcription (RT-PCR), sanger sequencing of partial genome sequences of PVX, PVY, PVS, PVM. Results. The results obtained in the study indicate that Lamium plants could be alternative weed hosts of number important viral diseases including potatoes and other vegetables. Serological and molecular test results evidence plants were infected by Potato virus X, Potato virus Y, Potato virus M, Potato virus S and therefore Lamium L. species can serve as a potential source of inoculum for wide range of vegetables and ornamentals. This study is the first report of Lamium plants being naturally infected with Potato virus M and Potato virus S in central Europe. Conclusions. These plants are alternative host of mixed infection with viruses belonging to different families: Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae and Potyviridae. en
dc.description.abstract Бур’яни як резерватори патогенів, що згубно впливають на рослинний організм і значно погіршують кількість та якість врожаю, мають значний вплив на епідеміологію та екологію вірусів і, як наслідок, на місцеву економіку. Тому вони досліджуються у багатьох частинах світу. Метою даної роботи було дослідити поширення вірусів у рослинах глухої кропиви пурпурової (Lamium purpureum L.), широко розповсюдженої у міських та польових умовах Київської області. Методи. Польові дослідження, візуальна діагностика, біологічне тестування вірусу, імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (RT-PCR). Результати, отримані у дослідженні, свідчать про важливе значення рослин Lamium purpureum L. як альтернативних хазяїв економічно-значущих збудників вірусних хвороб картоплі та інших овочів. За результатами серологічних та молекулярних досліджень встановлено, що рослини глухої кропиви пурпурової одночасно інфіковані X-, Y-, M- та S-вірусами картоплі. Отримані результати свідчать про важливу роль губоцвітих роду Lamium як потенційного джерела вірусної інфекції в насадженнях овочів або декоративних рослин. Наше дослідження є першим повідомленням про природне інфікування рослин Lamium purpureum L. M- вірусом картоплі та S- вірусом картоплі у Центральній Європі. Висновки. Нами вперше було показано, що глуха кропива пурпурова може слугувати альтернативним хазяїном змішаної інфекції вірусами, що належать до різних родин: Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae та Potyviridae. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject Lamium purpureum L. en
dc.subject red dead-nettle en
dc.subject alternative hosts en
dc.subject Potato virus X en
dc.subject Potato virus Y en
dc.subject Potato virus M en
dc.subject Potato virus S en
dc.subject article en
dc.subject Lamium purpureum L. uk_UA
dc.subject кропива глуха пурпурова uk_UA
dc.subject альтернативні хазяї uk_UA
dc.subject X- вірус картоплі uk_UA
dc.subject Y- вірус картоплі uk_UA
dc.subject M- вірус картоплі uk_UA
dc.subject S- вірус картоплі uk_UA
dc.title First Report of Potato Viruses Infecting Lamium purpureum in Ukraine en
dc.title.alternative Перше повідомлення про інфікування Lamium purpureum вірусами картоплі в Україні uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Мікробіологічний журнал. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics