eKMAIR

Досвід США та Великої Британії у проведенні навчань з управління даними досліджень на прикладі он-лайн курсу "Research data management and sharing"

Show simple item record

dc.contributor.author Чуканова, Світлана
dc.contributor.other Локшина, Олена
dc.date.accessioned 2021-09-01T09:11:32Z
dc.date.available 2021-09-01T09:11:32Z
dc.date.issued 2021-06-20
dc.identifier.citation Чуканова С. Досвід США та Великої Британії у проведенні навчань з управління даними досліджень на прикладі он-лайн курсу «Research data management and sharing». Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації : матеріали V Міжнарод- ної наук.-практ. конф., м. Київ, 27–28 трав. 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 229–231. URL: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2021-322 (дата звернення: 01.09.2021). uk_UA
dc.identifier.isbn 978-617692652-8
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20691
dc.description.abstract Метою дослідження є аналіз матеріалів та змісту масового он-лайн курсу "Research data management and sharing", розробленого спільно Університетом Північної Кароліни Чаппел-Гілл (США) та Единбурзьким Університетом (Велика Британія) та розміщеного на платформі "Coursera". Курс триває 4 тижні та має такі складові теми: "Що таке дані досліджень?", "План управління даними", "Робота з даними", "Обмін даними". uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Крок uk_UA
dc.subject управління даними досліджень uk_UA
dc.subject порівняльна педагогіка uk_UA
dc.subject он-лайн навчання uk_UA
dc.title Досвід США та Великої Британії у проведенні навчань з управління даними досліджень на прикладі он-лайн курсу "Research data management and sharing" uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнарод- ної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. — Тернопіль : Крок, 2021. — 322 с. – DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2021-322 uk_UA
dc.relation.organisation Ін-т педагогіки НАПН України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics