eKMAIR

Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз)

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлєв, Максим
dc.date.accessioned 2021-07-20T11:28:41Z
dc.date.available 2021-07-20T11:28:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Яковлєв М. В, Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) / Максим Яковлєв // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 29, т. 4. - С. 122-127. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-4855 (Print)
dc.identifier.issn 2308-4863 (Online)
dc.identifier.uri https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/29.209660
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20431
dc.description.abstract У статті доводиться, що класичні для політичної науки розмежування смислових значень метахтонного для політології концепту "політика" простежується на рівні індоєвропейської етимології: "політика" в розумінні можливості насадження волі найсильнішого передається за допомогою слів, що походять від праіндоєвропейьского *wal- в значенні "сильний" (приміром, німецьке Gewalt, шведське våld, але також, відповідно, "ґвалт"), натомість політика як спроможність і потенціал дії (що відображає процесуальний вимір феномена політичного) походить від *magh- "бути спроможним", що, зокрема, простежується у прагерманському *makhti- та сучасному німецькому Macht чи англійському might. У статті також показано, що попри те, що деякі термінологічні аспекти політологічного наукового дискурсу в процесі перекладу з одних індоєвропейських мов іншими важко передати прямим відповідниками (як, приміром, англійське authority в розумінні "влада", приміром, "місцева влада"), семантичні поля значень таких понять на рівні індоєвропейської етимології мають спільні витоки: латинське auctoritas походить від *aug- "збільшувати", що відповідає значенню поняття "авторитет" в українській мові як вагомого чи поважного експерта в певній галузі, але також відсилає до політичних теорій, які вважають, що політика може реалізовуватися не лише шляхом насадження волі найсильнішого, а й через "владу експертів", тих, хто найкраще знається на питаннях, регулюванням і керуванням яких займається, чим, своєю чергою, конотують до санскритського "ґуру", що дослівно означає "важкий" і походить від праіндоєропейського кореня *gwerə- "важкий", відповідно вагомий, а отже, авторитетний. Нарешті, стаття піднімає питання міждисциплінарних лінгвістично-політологічних досліджень, які дали б змогу підійти до дослідження української політологічної концептосфери з позицій галузевих мовознавчих дисциплін у поєднанні з політологією та теорією міжнародних відносин. Такі дослідження насамперед потребують розробки відповідної міждисциплінарної методології з формуванням адекватної аналітико-дослідницької програми. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject етимологія uk_UA
dc.subject концептосфера політичної науки uk_UA
dc.subject концептологія uk_UA
dc.subject міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження uk_UA
dc.subject політична теорія uk_UA
dc.subject індоєвропеїстика uk_UA
dc.subject порівняльне мовознавство uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject etymology uk_UA
dc.subject сoncepts’ sphere of political science uk_UA
dc.subject concepts’ studies uk_UA
dc.subject interdisciplinary linguistic-political studies uk_UA
dc.subject political theory uk_UA
dc.subject Indo-European studies uk_UA
dc.subject comparative linguistics uk_UA
dc.title Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту "політика" (політологічно-лінгвістичний аналіз) uk_UA
dc.title.alternative Indo-European etymology of meaning dimensions of the concepts "politics/policy" (politico-linguistic analysis) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Актуальні питання гуманітарних наук. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics