eKMAIR

Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями

Show simple item record

dc.contributor.author Чапля, О.
dc.contributor.author Гонтар, Ю.
dc.contributor.author Будерацька, Н.
dc.contributor.author Ільїн, І.
dc.contributor.author Білько, Надія
dc.date.accessioned 2013-01-24T12:53:52Z
dc.date.available 2013-01-24T12:53:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В., Будерацька Н. О. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24. uk_UA
dc.identifier.issn 1996-5931
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2025
dc.description Precise selection of the embryos with the higher implantation potential for embryotransfer contributes a lot to the success of in vitro fertilization procedure. Preimplantation genetic screening of major chromosomal abnormalities gives the opportunity to detect aneuploid specimens during the cultivation stage. Nevertheless, the invasiveness and technical complexity of this technology limits its use. Therefore the development of new embryo scoring methods that take into account embryo genotype is extremely perspective. The integrated analysis of morphologic and genetic embryo characteristics demonstrated that complex aneuploidies exhibit negative effect on embryo development starting from morulae stage. Thus the elimination of chromosomally abnormal embryos on the basis of division speed and morphology evaluation is effective only in case of prolonged embryo cultivation. uk_UA
dc.description.abstract Успіх процедури запліднення in vitro ґрунтується на точному виборі для перенесення у порожнину матки ембріонів із найвищим імплантаційним потенціалом. Генетичний скринінг основних хромосомних аномалій дає змогу точно оцінити перспективи подальшого розвитку ембріонів і відбракувати анеуплоїдні зразки ще на етапі культивування. Втім, через інвазивність та технічну складність таке дослідження не може широко використовуватися в клінічній практиці, саме тому актуальним є розроблення безпечних та простих критеріїв оцінки якості ембріонів з урахуванням їхнього генотипу. На основі інтегрованого аналізу морфологічних та генетичних характеристик ембріоні показано, що комплексні анеуплодії негативно позначаються на темпах розвитку преімплантаційних ембріонів, починаючи зі стадії морули. Відтак елімінація ембріонів із хромосомними аномаліями на основі оцінки особливостей будови та темпів поділу є ефективною лише за умови культивування останніх до стадії бластоцисти. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ТОВ «Аграр Медіа Груп» uk_UA
dc.subject преімплантаційний генетичний скринінг uk_UA
dc.subject комплексні хромосомні аномалії uk_UA
dc.subject морфологічні критерії якості ембріонів uk_UA
dc.subject preimplantation genetic screening uk_UA
dc.subject complex chromosomal abnormalities uk_UA
dc.subject embryo morphology scoring uk_UA
dc.title Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics