eKMAIR

Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції

Show simple item record

dc.contributor.author Соколова, Світлана
dc.date.accessioned 2012-12-24T14:59:19Z
dc.date.available 2012-12-24T14:59:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Соколова С. О. Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції / Соколова С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 137-141. uk_UA
dc.identifier.issn 1996-5931
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1962
dc.description The article under consideration deals with the phenomenon of Interference in Ukrainian-Russian bilingualism conditions as a manifestation of transfer relations of symmetry and asymmetry typical for one language into another one including false semantic structure identification of multiple-units of different languages. It is determined that Ukrainian language contacts with the Russian one almost all over the territory these phenomena can obtain systematic features. Identifi cation and organization of “weak points” that create conditions for interferent influence and rejection of foreign language standards mainly in studies and extensive linguistic culture promotion in branches that have an active effect on consciousness, that can slow down this infl uence and help to preserve the identity of language. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто явище інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму як прояв часткового перенесення відношень симетрії та асиметрії, притаманних одній мові, на іншу, зокрема помилкове ототожнення семантичної структури багатозначних одиниць різних мов. Встановлено, що в українській мові, яка майже на всій території поширення контактує з російською, ці явища можуть набути системного характеру. Виявлення й систематизація «слабких місць», які створюють передумови для інтерферентного впливу, і відштовхування від іншомовних норм передусім у навчанні та широка пропаганда мовної культури у галузях, що мають активний вплив на свідомість, можуть загальмувати цей вплив і допомогти зберегти самобутність мови. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ТОВ "Аграр Медіа Груп" uk_UA
dc.subject білінгвізм uk_UA
dc.subject інтерференція uk_UA
dc.subject міжмовна взаємодія uk_UA
dc.subject міжмовна асиметрія uk_UA
dc.subject bilingualism en_US
dc.subject interference en_US
dc.subject languages in contact en_US
dc.subject interlingual asymmetry en_US
dc.title Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 137-141. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics