eKMAIR

Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія")

Show simple item record

dc.contributor.author Сидорчук, Таїсія
dc.date.accessioned 2012-12-20T12:26:41Z
dc.date.available 2012-12-20T12:26:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1926
dc.description.abstract Активна багатолітня науково-організаційна діяльність Омеляна Пріцака, масштабність, неординарність та яскравість його особистості як універсального вченого і людини, обумовили створення широкого кола науковців і дослідників багатьох держав світу, з якими він протя­гом десятиліть співпрацював і підтримував науково-творчі контакти. Наукові взаємини О. Пріцака з вченими та науково-освітніми інститу­ціями Туреччини мають свої особливості формування і розвитку, що позначилося на характері, тривалості та результатах цих взаємин. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Пріцак Омелян uk_UA
dc.subject Pritsak Omeljan uk_UA
dc.subject Туреччина uk_UA
dc.subject Turkey uk_UA
dc.subject архів uk_UA
dc.subject archive uk_UA
dc.subject наукові взаємини uk_UA
dc.subject scientific relations uk_UA
dc.title Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
    Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства у НаУКМА та Україні шляхом опрацювання, введення до наукового обігу та популяризації наукової спадщини видатного вченого-сходознавця Омеляна Пріцака.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics